نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

شبکه های اجتماعی، رضایت از زندگی، اختلالات درونی سازی شده و برونی سازی شده در نوجوانان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: اناري آسيه*,طهماسيان كارينه,مظاهري تهراني محمدعلي
 
 *دانشگاه شهيد بهشتي
 
عنوان همایش: کنگره سراسري روان شناسي کودک و نوجوان
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران، دانشگاه شهید بهشتی
زمان:  1392دوره 1
 
چکیده: 

مقدمه: شبکه هاي اجتماعي ساختارهاي اجتماعي اينترنتي پيچيده اي هستند که امکان برقراري ارتباطات را در سطوح بسياري تسهيل کرده اند. نتايج پژوهشهاي مختلف بيانگر آن است که مي توان از ظرفيت شبکه هاي اجتماعي در بسياري از سطوح فردي و اجتماعي براي شناسايي مسائل و تعيين راه حل آن ها، برقراري روابط اجتماعي، اداره امور تشکيلاتي، سياست گذاري و هدايت افراد در مسير دستيابي به اهداف استفاده نمود. شبکه هاي اجتماعي برپايه اينترنت از قبيل فيس بوک، ماي اسپيس و اينستاگرام در بين جوانان و نوجوانان محبوبيت به سزايي کسب کرده اند و به نظر مي رسد بيشترين استفاده کنندگان از اين فضاهاي اجتماعي اينترنتي جوانان و نوجوانان هستند. اين شبکه هاي اجتماعي در عين حال که فضاهايي براي پيدا کردن دوستان جديد و ارتباط با خانواده و دوستان هستند، به افراد عضو اين امکان را مي دهند که دوستان قديمي خود را در جريان تغييرات زندگي شان قرار دهند. به علاوه مکان هايي براي تبادل نظر هستند و در آن ها افراد عضو عقايد و نظرات خود را با هم به اشتراک مي گذارند. اگرچه شبکه هاي اجتماعي تاثيرات مثبت بسياري در ارتقاي برخي روابط اجتماعي خاص، پرکردن اوقات فراعت و افزايش اعتماد به نفس اعضاي خود دارند اما تاثيرات منفي آن امروزه بيشتر مورد نظر متخصصان قرار گرفته است. اعتيادآور بودن، ايجاد حسادت، افسردگي و استرس شديد، به وجود آمدن مشکلاتي در تعاملات اجتماعي در دنياي واقعي، احساس تنهايي و نارضايتي از زندگي از جمله آثار منفي استفاده بيش از حد از شبکه هاي اجتماعي به خصوص در نوجوانان محسوب مي شوند. در همين راستا در اين پژوهش به بررسي اختلالات دروني سازي شده و بروني سازي شده و ميزان رضايت از زندگي در نوجوانان با توجه به ميزان استفاده آنها از شبکه هاي اجتماعي پرداخته شد.
روش: بدين منظور 20 نوجوان 17-14 ساله اي که با شکايت خود يا والدينشان در مورد استفاده بيش از حد از شبکه هاي اجتماعي فيس بوک يا اينستاگرام به سه مرکز مشاوره شهر تهران مراجعه کرده بودند؛ به صورت نمونه گيري در دسترس و هدفمند در گروه نمونه قرار گرفتند. ميانگين سني نوجوانان گروه نمونه 15.5 سال و از 12 دختر و 8 پسر تشکيل شده بود. به علاوه همه افراد گروه نمونه روزانه بيش از 4 ساعت و در طول 3 ماه قبل از مراجعه با استفاده از لپ تاپ، آيپد، آيپاد و يا موبايل و به تناوب از اين دو شبکه اجتماعي استفاده مي کردند. وضعيت اجتماعي اقتصادي خانواده هاي اين نوجوانان بالاتر از متوسط بود و در خانواده هاي يک يا دو فرزندي زندگي مي کردند. همچنين 18 نفر از اين نوجوانان در مدرسه هاي غيرانتفاعي مشغول به تحصيل بودند. با همتاسازي ويژگي هايي چون سن، جنس، وضعيت اجتماعي اقتصادي، تعداد خواهر و برادران و نوع مدرسه، 20 نوجواني که به گزارش خود و والدينشان مشکلي در استفاده از شبکه هاي اجتماعي نداشتند؛ به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. 15 نوجوان گروه کنترل تا کنون در شبکه هاي اجتماعي عضو نشده بودند و 5 نفر نيز با اينکه عضو فيس بوک يا اينستاگرام بودند؛ استفاده روزانه و حتي هفتگي از اين شبکه ها نداشتند.گروه کنترل و نمونه دو پرسشنامه خودسنجي آشنباخ
(YSR) جهت سنجش ميزان اختلالات دروني سازي شده و بروني سازي شده و پرسشنامه رضايت از زندگي دينر را تکميل کردند.
يافته ها: داده ها با استفاده از روش تحليل واريانس يک راهه مورد بررسي قرار گرفت. يافته ها نشان داد نوجوانان گروه نمونه در مقايسه با گروه کنترل، به طور معناداري نشانه هاي اختلالات دروني سازي شده را بيشتر از گروه کنترل نشان دادند. به عبارت ديگر نوجوانان گروه نمونه در مقياس هاي اضطراب، افسردگي و شکايات جسماني تفاوت معناداري با نوجوانان گروه نمونه داشتند؛ اما در مقياس هاي بروني سازي شده تفاوتي بين گروه کنترل و آزمايش ديده نشد. به علاوه گروهي که از شبکه هاي اجتماعي استفاده بيشتري داشتند در مقايسه با گروه کنترل، ميزان رضايت از زندگي کمتري را گزارش کردند. تحليل داده ها با در نظر گفتن عامل جنسيت نيز نشان داد دختراني که از شبکه هاي اجتماعي استفاده بيشتري مي کردند در مقايسه با پسران، نشانه هاي دروني سازي شده بيشتري را نشان دادند در حاليکه پسران نمره کمتري در ميزان رضايت از زندگي نسبت به دختران داشتند.
بحث و نتيجه گيري: همان گونه که نتايج نشان مي دهد نوجواناني که از شبکه هاي اجتماعي استفاده بيشتري مي کنند؛ در معرض اضطراب، افسردگي و شکايات جسماني بيشتري قرار دارند و همچنين ميزان رضايت از زندگي کمتري دارند. اگر چه تفاوت هاي جنسيتي به دست آمده نياز به بررسي و تبيين بيشتري دارد اما به نظر مي رسد بيانگر تفاوت هايي در سبک ها و الگوهاي استفاده از شبکه هاي اجتماعي در نوجوانان دختر و پسر است. نوجواناني که زمان بيشتري را صرف ارتباطات اينترنتي مي کنند، فرصت زيادي براي ارتباطات زندگي واقعي ندارند و در دنيايي مجازي زندگي مي کنند؛ دنيايي که لزوما همه آدم هاي آن قابل پيش بيني نيستند و صادقانه عمل نمي کنند. اين دنياي مجازي نوجوانان را در معرض اختلالات دروني سازي شده قرار مي دهد. از سويي ديگر، ارتباط هاي اينترنتي مداوم با خطر کاهش رضايت از زندگي و کاهش کيفيت زندگي در نوجوانان همراه است. در تبيين اين يافته مي توان به قطع ارتباط با دنياي واقعي، کاهش ارتباطات اجتماعي خارج از اينترنت و کاهش تفريحات نوجوانان اشاره کرد. از آنجايي که نوجواني يکي از مهمترين نقاط عطف تحولي مي باشد و در شکل گيري پايه هاي بعدي سلامت يا آسيب هاي روانشناختي نقش غير قابل انکاري را بر عهده دارد؛ خانواده ها، نهادهاي آموزشي و نوجوانان بايد با آسيبها و خطرات بالقوه شبکه هاي اجتماعي آشنا شده و جهت پيشگيري از اين آسيب ها برنامه ريزي هاي بلندمدت و کوتاه مدت صورت گيرد. در اين ميان نقش نظارتي و آموزشي والدين از اهميت شايان توجهي برخوردار است.

 
کلید واژه: نوجوانان، شبکه هاي اجتماعي، اختلالات دروني سازي شده، اختلالات بروني سازي شده و رضايت از زندگي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 587  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی