برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثربخشي آموزش مهارت هاي دهليزي بر عملکرد مهارت هاي حل مساله دانش آموزان دختر با مشکلات رياضيات

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: استكي مهناز,كشاورزي ارشدي فرناز,عابدي سميه*
 
 *
 
عنوان همایش: کنگره سراسري روان شناسي کودک و نوجوان
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران، دانشگاه شهید بهشتی
زمان:  1392دوره 1
 
 
چکیده: 

هدف: اثربخشي آموزش مهارت هاي دهليزي بر عملکرد مهارت هاي حل مساله دانش آموزان دختر با مشکلات رياضي است.
روش: روش پژوهش از نوع شبه آزمايشي بوده ودر اين تحقيق عبارتست از کليه دانش آموزان دختر 7-8 ساله داراي مشکلات رياضي در منطقه 14 شهر تهران در طي 3 ماهه اول سال که تعداد آنها 24 نفر (12 نفر دختر داراي مشکلات رياضي، 12 نفر گروه کنترل) مي باشد. نمونه گيري به روش هدفمند و از طريق تست کي مت (اختلال رياضي) و اوزرتسکي(مهارت حرکتي ظريف و درشت) انجام شده است. به منظور تجزيه و تحليل داده ها در اين تحقيق از روش آمار توصيفي (شاخص مرکزي و پراکندگي) و از روش آمار استنباطي از تحليل کواريانس استفاده شد
.
يافته ها: آموزش مهارت هاي دهليزي بر عملکرد مهارتهاي حل مساله دانش آموزان دختر با مشکلات رياضي تاثير دارد. آموزش مهارت هاي دهليزي بر عملکرد مهارتهاي حل مساله دانش آموزان دختر با مشکلات رياضي با توجه به مهارتهاي حرکتي ظريف و درشت تاثير دارد.
بحث و نتيجه گيري: نتايج نشان داد که آموزش مهارت هاي دهليزي بر عملکرد مهارت هاي حل مساله باعث افزايش نمرات رياضي دانش آموزان دختر با مشکلات رياضي شده است و آموزش مهارت هاي دهليزي بر عملکرد مهارت هاي حل مساله باعث افزايش نمرات حرکتي با توجه به کارکرد مهارت هاي حرکتي ظريف ودرشت در دانش آموزان دختر با مشکلات رياضي شده است.

 
کلید واژه: مهارت دهليزي، مهارت حل مساله، مشکلات رياضي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 120  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی