نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی خاصیت سینرژیسمی نانوذرات نقره و عصاره الکلی گیاه شلغم بر روی برخی از باکتری های بیماری زا در شرایط آزمایشگاهی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: نوري فرد مهتاب*,عليزاده هادي,حضرتي ابراهيم
 
 *مرکز تحقيقات بيماري هاي عفوني، دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين در علوم مهندسي و پايه
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  مرکز پژوهشی زمین کاو / انجمن علوم مهندسی لندن
زمان:  1394دوره 3
 
چکیده: 

با افزايش آگاهي مردم از عوارض خطرناک آنتي بيوتيک هاي سنتزي، ميزان تقاضا براي جايگزين هاي طبيعي و نوين اين داروها افزايش پيدا مي کند. اين مطالعه با هدف بررسي خاصيت سينرژيسمي نانو نقره و عصاره شلغم بر روي باکتري هاي بيماري زا صورت گرفت. در اين مطالعه از گياه شلغم با نام علمي Brassica Napus L. و نانو ذرات نقره استفاده شد. ابتدا عصاره الکلي گياه تهيه شد و تاثير غلظت هاي mg/ml 400 و 200، 100، 50 از اين عصاره مورد بررسي قرار گرفت. سپس تاثير غلظت هاي 80 mg/ml، 40، 20، 10 ز نانوذرات نقره مورد بررسي قرار گرفت. در مرحله آخر، غلظت هاي فوق با هم ترکيب شد و عليه باکتري هاي منتخب استفاده گرديد. تمام آزمايشات با روش هاي انتشار از چاهک و تعيين MIC/MBC بر روي باکتري هاي S.aureus، B.cereus، E.coli و P.aeruginosa انجام پذيرفت. يافته ها نشان دادند که نانوذرات نقره در مقايسه با عصاره الکلي گياه شلغم، خاصيت ضد باکتريايي بيشتري دارد. عصاره شلغم بر روي باکتري هاي گرم مثبت تاثير بيشتري داشت در حاليکه نانو نقره بر روي باکتري هاي گرم منفي تاثير زيادي داشت. تاثير ترکيب عصاره شلغم و نانو نقره بسيار بيشتر از تاثير هرکدام از آن ها بود. به طوريکه اين ترکيب بيشترين تاثير را بر روي باکتري سودوموناس آئروژينوزا و کمترين تاثير را بر روي باکتري استافيلوکوکوس اورئوس داشت. استفاده از ترکيب عصاره الکلي گياه شلغم و نانو ذرات نقره، اثرات مهارکنندگي قابل ملاحظه اي بر رشد باکتري هاي بيماري زا دارد. به منظور کاربرد باليني اين ترکيب، انجام تحقيقات باليني ضروري است.

 
کلید واژه: .Brassica Napus L، نانو ذرات نقره، حداقل غلظت مهارکنندگي رشد، باکتري هاي بيماري زا
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 98   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی