نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر هورمون استروژن بر مسیر آپوپتوزیس القا شده در بیماران لوپوس اریتماتوز سیستمیک

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: راستين مريم,هاتف محمدرضا,طيبي نفيسه,شيخ اكرم,مراد عباسي جاويد,محمودي محمود
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: لوپوس اريتماتوز سيستميک يک بيماري اتوايمون است که ميزان شيوع آن در زنان 9 برابر مردان است. مهمترين ريسک فاکتور شناخته شده براي ابتلا به لوپوس جنسيت و هورمونهاي جنسي زنانه مي باشند و مشاهده شده كه هورمون استروژن يك فاكتور تشديد كننده پاسخهاي ايمني است. درپاتوژنز لوپوس مهم است بدانيم آنتي ژنهاي خودي چگونه ايمونوژن مي شوند زيرا براي ايجاد بيماري آنتي ژنهاي هسته اي بايد در دسترس سيستم ايمني باشند. سلولهاي آپوپتوتيک منبعي پتانسيلي از اتوآنتي ژنهاي تغيير يافته هستند که موجب در دسترس قرار گرفتن اتو آنتي ژنها مي شوند. در پروموتور برخي ژن ها همانند FasL  يک جز پاسخ دهنده به استروژن وجود دارد که به استروژن متصل و از طريق فعال کردن گيرنده مرگ موجب القا آپوپتوزيس و بيان برخي ژنهاي دخيل در آپوپتوزيس مي شود. فرض ما اينست که استروژن در بروز ملکولهاي رگولاتور آپوپتوزيس دخالت دارد و ما در اين مطالعه مكانيسم تاثير استروژن در ايجاد ملکولهاي مربوط به آپوپتوزيس در لنفوسيتهاي خون محيطي بيماران لوپوس در سطح بيان ژن را مورد بررسي قرار داديم.
روش کار: 35 بيمار مبتلا به لوپوس و 20 کنترل سالم مطالعه شدند. لنفوسيت هاي T در حضور هورمون استروژن کشت و پس از آن RNA استخراج ، cDNA سنتز وبا پرايمرهاي اختصاصي که براي ژنهايFas ، FasL، Bcl-2، کاسپاز 8 و کاسپاز 9 طراحي شده ميزان بيان اين ژنها با روش RT-PCR نيمه کمي مورد بررسي قرار گرفت.
نتايج و نتيجه گيري: کشت لنفوسيتهاي
T در حضور استروژن موجب افزايش آپوپتوزيس در لنفوسيتهاي T بيماران مبتلا به لوپوس از مسير Fas/FasL مي شود که با افزايش بيان ژنهاي FasL و کاسپاز 8 همراه است (p<0.05) .ميزان بيان ژنهايFas ،Bcl-2 و کاسپاز 9 تغيير معني دار نداشت.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 230  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی