نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

آلدوسترون سبب افزایش سریع دفع سدیم ادرار بدون تغییر در میزان دفع بیکربنات و pH ادرار می گردد

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: خواجوي ابوالفضل,بالمنت ريچارد,اشتون نيك
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: متمايز از اثرات ژنوميک آلدوسترون بر بازجذب سديم و دفع پتاسيم، قبلا نشان داده ايم که آلدوسترون بدون تغيير در ميزان دفع پتاسيم سبب افزايش سريع دفع ادراري سديم مي شود .(Rad et al. 2002) همچنين  به روش برون - تني نشان داده شده است که آلدوسترون در لوله ضخيم - صاعد هنله از مسير غيرهسته اي سبب مهار سريع بازجذب بيکربنات مي گردد. در اين راستا، در اين مطالعه اثر سريع آلدوسترون بر ميزان دفع ادراري بيکربنات و pH ادرار بررسي شد.
روش: در اين مطالعه رت نژاد
Sprague Dawley تحت بيهوشي عمومي با اينتراوال استفاده شد. رتها بوسيله سيستم کامپيوتري جايگزيني هم - حجم مايع، از وريد ژوگولار برابر مقدار ادرار مايع دريافت کردند. بعد 3 ساعت زمان تعادل اوليه، يک ساعت کنترل، يک ساعت زمان تزريق هورمون آلدوسترون (42pmol/minو يک ساعت زمان بازگشت تعيين گرديد. هر 15 دقيقه نمونه ادرار و هر ساعت يک بار نمونه خون جمع آوري گرديد. غلظت سرمي الکتروليتها و بيکربنات، ميزان ادرار، دفع ادراري الکتروليتها، بيکربنات و pH ادرار و خون تعيين گرديد.  نتايج: آلدوسترون بدون تغيير ميزان ادرار و دفع پتاسيم سبب افزايش سريع دفع ادراري سديم شد (P<0.05). تزريق آلدوسترون ميزان دفع ادراري بيکربنات و pH ادرار و خون را در مقايسه با گروه کنترل تغييري نداد.
بحث: هر چند نتايج اين مطالعه تائيد کننده اثر سريع آلدوسترون بر دفع ادراري بيکربنات
و pH ادرار به روش درون - تني نمي باشد، ليکن اين احتمال بدليل سيستم هاي بافري بعد از لوله ضخيم قوس هنله قابل رد کردن نمي باشد. اثر آلدوسترون بر افزايش سريع دفع ادراري سديم مويد يافته هاي قبلي ما بود.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 1525  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی