نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثرات اتساعی گل محمدی بر زنجیره تراشه خوکچه هندی روی خوکچه هندی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: كياني سحر*,بسكابادي محمدحسين,رخشنده حسن
 
 *گروه فيزيولوژي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

زمينه: اثر درماني گياه زيره سبز بر بيماريهاي تنفسي در كتب پزشكي قديمي اشاره شده است. در اين مطالعه بررسي اثرات اتساعي گياه زيره سبز بر زنجيره تراشه جدا شده خوكچه هندي بررسي شد.
روش ها: اثرات اتساعي چهار غلظت تجمعي عصارة خيسانده و
سوكسله (25/0، 5/0، 75/0 و  (g% 1در مقايسه با سالين به عنوان و 4 غلظت تجمعي تئوفيلين (25/0، 5/0 و 75/0 و 1 ميلي مول) بر روي زنجيره تراشه جدا شده خوكچه هندي كه توسط 60μM كلريد پتاسيم (گروه  (n=5 و 1و 10μM متاكولين منقبض شده بود، در دو حالت متفاوت: بافت هاي غير اينكوبه (گروه  (n=8 و 2و بافت هاي اينكوبه شده با 1μM پروپرانولول و 1μM كلروفنيرآمين (گروه  (n=4 و 3مورد آزمايش قرار گرفت.
يافته ها: در گروه اول مورد آزمايش فقط دو غلظت آخر عصاره الكلي و تئوفيلين و آخرين غلظت عصاره الكلي در  مقايسه با سالين اثر اتساعي وابسته به غلظت را نشان
دادند (05/ P<0تا 001/ (P<0در گروه دوم مورد آزمايش سه غلظت بيشتر اسانس و تئوفيلين و دو غلظت آخر عصاره الكلي اثرات اتساعي وابسته به غلظت را در مقايسه با سالين نشان دادند. (05/ P<0تا 001/ (P<0علاوه بر اين اثر غلظت 0/5W/V عصاره الكلي در گروه دوم به طور معني داري كمتر از تئوفيلين و اسانس بود (براي هر دو مورد 01/ .(P<0به هر حال، ‌در گروه سوم مورد آزمايش عصاره هاي گل محمدي هيچ گونه اثر اتساعي معني داري را نشان ندادند. همچنين بين اثرات اتساعي و غلظت عصاره الكلي، اسانس و تئوفيلين در گروه اول و دوم مورد آزمايش ارتباط معني داري مشاهده شد.
نتيجه گيري كلي: نتايج اين مطالعه اثر اتساعي قوي گل محمدي را بر زنجيره تراشه خوكچه هندي نشان مي دهد كه در غلظت هاي به كار رفته با اثر تئوفيلين قابل مقايسه بود
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 97  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی