برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

گاباپنتین موجب افزایش اثر ضد دردی مرفین در آزمون Tail Flick در موشهای صحرایی نر می شود

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: سپهري غلامرضا,شمسي ميمندي منظومه,مبشر مينا,محمدي رضيه,محمدي عادله
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: اوپيوئيدها به عنوان داروهاي انتخابي در درمان درد حاد داراي عوارض جانبي بالايي مي باشند. لذا استفاده از داروهاي ديگر همراه با دوزهاي كمتر اپيوئيدها موجب كاهش عوارض جانبي، تحمل و وابستگي به اين داروها مي گردد. در اين مطالعه اثر تجويز همزمان گاباپنتين و مرفين در يك مدل درد حاد بررسي شده است.
روش: اثر ضدردردي گاباپنتين (
30 mg/kgيا 90، زيرجلدي) و مرفين0/5 mg/kg) ، 1 و 3، زيرجلدي) به تنهايي يا در تركيب دو دارو بوسيله آزمون Tail-Flick در موشهاي صحرايي نر بالغ سالم هر 15 دقيقه تا 105 دقيقه اندازه‌گيري شد. گروه كنترل نرمال سالين دريافت كردند. سطح زير منحني  (Area Under Curve) AUCپس تزريق در هر گروه به عنوان معيار اثر ضد دردي محاسبه شد.
يافته ها: گاباپنتين با دوز 90 ميلي گرم/کيلوگرم و مرفين در دوزهاي 1 ميلي گرم و 3 ميلي کرم/کيلو گرم وزن بدن اثر ضد دردي معني داري را در مقايسه با گروه کنترل نشان
دادند .(P<0.05) سطح زير منحني پس از تزريق 5/0 ميلي‌گرم بر كيلوگرم مرفين و 30 ميلي‌گرم بر كيلوگرم گاباپنتين در مقايسه با موشهاي كنترل اختلاف معني داري نداشته و به عنوان دوزهاي زير ضددردي محسوب شد. اما تجويز همزمان دو دوز زير ضد دردي گاباپنتين (30 ميلي گرم/كيلوگرم) و مرفين (5/0 ميلي گرم/كيلوگرم) موجب افزايش معني دار اندكس اثر ضد دردي سطح زير منحني (Area Under Curve) AUC در مقايسه با مرفين (5/0 ميليگرم/كيلوگرم) گرديد .(P<0.001تجويز همزمان هر دو دوز گاباپنتين (30 و 90 ميلي گرم/كيلوگرم) با دوزهاي ضددردي 1 ميلي گرم/كيلو گرم (P<0.005) و 3 ميلي‌گرم بر كيلوگرم مرفين نيز موجب افزايش معني دار اندكس اثر ضد دردي AUC نسبت به مرفين تنها شد (P<0.05).
نتيجه گيري: سطح زير منحني پس از تزريق گاباپنتين اثر ضددردي مرفين را چه در مقادير زير ضد دردي و چه در مقادير ضد دردي در مدل درد حاد به صورت وابسته به دوز افزايش داد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 152  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی