برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر ورزش هوازی بر یادگیری اجتنابی غیر فعال در موشهای صحرایی نر جوان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: ببري شيرين*,سعادتي حكيمه,احمدي اصل ناصر
 
 *مرکز تحقيقات کاربردي دارويي، دانشگاه علوم پزشکي تبريز
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

زمينه و اهداف: اثرات ورزش و فعاليت فيزيکي بر عملکرد ارگانهاي مختلف بدن انسان از جمله قلب، ريه، عضلات اسکلتي از ديرباز مورد توجه بوده است. تاثير ورزش بر سيستم عصبي وحافظه از مسايلي است که در سالهاي اخير سووالات زيادي در مورد آن طرح شده است. نقش ورزش در تثبيت حافظه در رتهاي جوان از مواردي بوده که براي آن نتايج متناقضي گزارش گرديده است. در همبن راستا مطالعه فوق طرح ريزي گرديد تا اثر ورزش تريد ميل بر يادگيري اجتنابي غير فعال بررسي شود.
روش بررسي: در اين مطالعه 30 رت نژاد ويستار با سن متوسط 4-3 ماه به طور تصادفي به گروههاي ده تايي تقسيم شدند. گروه کنترل ابتدا در دستگاه اجتنابي غير فعال آموزش
 ديده، 10 دقيقه و 24 ساعت بعد تست شدند. دو گروه ديگر موشهاي صحرايي در دستگاه تريد ميل با شيب صفر و سرعت 17 متر بر دقيقه به ترتيب براي 10 روز و 3 ماه ورزش کردند. سپس اين دو گروه توسط دستگاه اجتنابي غير فعال آموزش ديده و 10 دقيقه و 24 ساعت بعد تست گرديدند.
يافته ها: يافته هاي به دست آمده حاکي از آن است  که ورزش کوتاه مدت (10روز) و بلند مدت (سه ماه) قبل از آموزش، زمان تاخير  را به طور معني داري 
 (p<0.05)افزايش داد.
نتيجه گيري: بر اساس نتايج مشاهده گرديده مي توان گفت که  فعاليت فيزيکي و ورزش اثر مثبت بر روند يادگيري اجتنابي غير فعال و تثبيت حافظه دارد
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 120  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی