برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثرعصاره آبی کلپوره (.Teucrium polium L) بر ترشح اسید معده رت در شرایط پایه، واگوتومی و تحریک عصب واگ

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: نيازمند سعيد*,حاج زاده موسي الرضا,كشاورزي پورتفتي زكيه
 
 *بخش فيزيولوژي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

سابقه و هدف: کلپوره از تيره نعناع، گياهي علفي است که مصرف آن از زمانهاي بسيار قديم شناخته شده است. در سالهاي اخير اثرات ضد ديابت، ضد چربي خون و ضد ميکروبي آن گزارش شده است، ولي در مورد اثرات آن بر ترشح اسيد معده تحقيقي صورت نگرفته است. هدف اين تحقيق بررسي اثر غلظت هاي مختلف عصاره آبي اين گياه بر ميزان ترشح اسيد معده در شرايط پايه، واگوتومي و تحريک عصب واگ مي باشد.
مواد و روشها: اين مطالعه به صورت تجربي بر روي دو گروه 12 تايي (گروه کنترل وتجربي) رت نژاد ويستار با وزن
(250 - 200 gr) صورت گرفت. حيوانات پس از بيهوشي با تيوپنتال سديم (50mg/kg, ip) ، تراکئوستومي، لاپاراتومي و گاسترودئودنوستومي شدند. عصاره آبي کلپوره به روش خيسانده تهيه و غلظت هاي 20mg/ml و 10، 5 (در حجم(1ml  آن مورد استفاده قرار گرفت. براي سنجش ترشح اسيد معده از روش   washoutاستفاده گرديد و براي هر غلظت از عصاره دو نمونه با فواصل 15 دقيقه گرفته شده و غلظت اسيد آن به روش تيتريمتري اندازه گيري گرديد. براي سنجش، نتايج بصورت  Mean±SDبيان و از آزمونهاي t-student و paired t-test استفاده شد و P< 0.05 معني دار تلقي گرديد.
يافته ها: مقايسه ميانگين نمونه اول و دوم هر غلظت در گروه تجربي تنها، در شرايط واگوتومي معنادار شد. مقايسه هر يک از سه شرايط مذکور نشان دادکه در گروه تجربي، بين حالت پايه با واگوتومي و واگوتومي با تحريک عصب واگ، تفاوت معناداري در ترشح اسيد معده وجود دارد
.(p<0.05) همچنين مقايسه غلظتهاي مختلف عصاره بر ترشح اسيد معده در سه حالت با نرمال سالين در همان گروه نشان داد که در حالت پايه در حضور غلظت 5mg/ml و در حالت واگوتومي در حضور غلظت هاي 10mg/ml و 5 معنادار شد (p<0.05) مقايسه بين گروه کنترل و تجربي نشان داد که عصاره آبي کلپوره در غلظت هاي به کار رفته اثري بر ترشح اسيد معده ندارد.
نتيجه گيري: يافته هاي تحقيق حاضر نشان مي دهد که عصاره آبي کلپوره در هر سه شرايط پايه، واگوتومي و تحريک عصب واگ، تاثيري بر ميزان ترشح اسيد ندارد
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 135  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی