برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر اتساع مری بر ترشح پایه و تحریک شده اسید معده در موش صحرایی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: مرد سيدعلي*,غريب ناصري محمدكاظم
 
 *دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز، دانشکده پزشکي، گروه فيزيولوژي
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

هدف: بخوبي اثبات شده است که اتساع مري از طريق رفلکس واگي - واگي موجب شل شدن معده مي گردد. با اين وجود تاکنون در مورد تاثير اين رفلکس بر عملکرد ترشحي معده تحقيقي انجام نشده است. هدف از مطالعه حاضر بررسي اثر اتساع مري بر ترشح پايه و تحريک شده اسيد معده مي باشد.
روش: موش هاي صحرايي نر از نژاد
Wistar با وزن تقريبي 240-200 گرم، ۲۴ ساعت قبل از آزمايش تحت گرسنگي قرار مي گرفتند. حيوانات با کمک داروي بيهوشي يورتان (1.2g/kg i.p.) بيهوش، سپس تراکئستومي شدند. بعد از لاپاراتومي، معده از طريق دئودنوم جهت شستشو و اتساع لوله گذاري شد. همچنين جهت اتساع مري (10 دقيقه و به ميزان(0/3 ml ، يک بالون در انتهاي مري قرار داده شد. تحريک ترشح اسيد معده توسط اتساع معده، کارباکول (4µg/kg, i.p.) و يا هيستامين (5mg/kg, s.c.) انجام شد. اثرات واگوتومي، تجويز هگزامتونيوم (10mg/kg/h, i.p. + 10mg/kg, i.p.)، مهار کننده نيتريک اکسايد سنتاز (mg/kg, i.v., L-NAME 10) و ال - آرژينين (500mg/kg, i.p.) بر عملکرد اتساع مري نيز مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: اتساع مري (10 دقيقه با حجم(0/3ml ، ترشح پايه و تحريک شده اسيد معده توسط اتساع (0001/(P<0، کارباکول (01/(P<0 و هيستامين (02/(P<0 را بطور معني داري کاهش داد. واگوتومي بطور معني دار اثر مهاري اتساع مري بر ترشح تحريک شده اسيد معده توسط اتساع را کاهش داد (05/(P<0.
نتيجه گيري: نتايج تحقيق حاضر نشان مي دهند که عصب واگ در عملکرد مهاري اتساع مري بر ترشح پايه و تحريک شده اسيد معده نقش دارد. علاوه بر اين، بنظر مي رسد نيتريک اکسايد (NO) نيز در اين امر دخالت دارد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 100  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی