برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی میزان شیوع و علل آسیب پسران فوتسالیست در لیگ فوتسال استان کرمانشاه

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: رفيعي رحمان*,عمراني سعيد
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ساري
 
عنوان همایش: كنفرانس ملي دستاوردهاي فن آورانه تربيت بدني و علوم ورزشي ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  شركت دانش بنيان پژوهشگران فن آور برنا، دانشگاه مازندران، وزارت كشور
زمان:  1394دوره 1
 
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر بررسي ميزان شيوع و علل آسيب پسران فوتساليست در ليگ فوتسال استان کرمانشاه در سال 94 مي باشد. تحقيق حاضر از لحاظ هدف يک تحقيق کاربردي، از لحاظ روش اطلاعات مربوط به آسيب ها (نوع، مکانيسم، زمان بروز، مناطق بروز) در بازيکنان پسر حاضر در 7 تيم ليگ فوتسال استان کرمانشاه با استفاده از فرم ثبت آسيب، از طريق مصاحبه با بازيکنان آسيب ديده و پزشک مسابقات ثبت شد و از آمار توصيفي و آزمون کاي (X2) براي تجزيه و تحليل داده ها استفاده شد. نتايج تحقيق حاضر نشان داد از 95 بازيکن شرکت کننده در ليگ فوتسال 45 نفر آن ها دچار آسيب ديدگي شدند (5.3 آسيب در هر 100 ساعت بازي). کوفتگي با 46.7 درصد بيشترين تعداد آسيب را به خود اختصاص داد (p<0.05) پايين تنه با 51.1 درصد (p<0.05). به طور معناداري بيشترين ميزان آسيب را داشت و زانو ييشترين تعداد آسيب را به خود اختصاص داد. بين دو نيمه بازي تفاوت معني داري از بروز آسيب گزارش نشد و در 5 دقيقه پاياني نيمه دوم (21 درصد) نسبت به ساير دقايق بازي بيشترين آسيب ايجاد شد. ميزان آسيب در مکانيسم برخوردي (75.6 درصد)، به طور معني داري بيشتر از مکانيسم غير برخوردي (24.4 درصد)، بود (p<0.05) آسيب خفيف (کمتر از 7 روز) بيشترين ميزان شيوع را (51.1 درصد) به خود اختصاص داد.

 
کلید واژه: فوتسال، شيوع آسيب، پسران، علل آسيب ورزشي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 144  
 آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی