برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر برنامه منتخب حرکتی بر بهبود مهارت های حرکتی ظریف و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارای اختلال خواندن

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: غفوري روناك,ملارحيمي رحيمه*
 
 *گروه تربيت بدني، واحد بوکان، دانشگاه آزاد اسلامي، بوکان، ايران
 
عنوان همایش: كنفرانس ملي دستاوردهاي فن آورانه تربيت بدني و علوم ورزشي ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  شركت دانش بنيان پژوهشگران فن آور برنا، دانشگاه مازندران، وزارت كشور
زمان:  1394دوره 1
 
چکیده: 

هدف از اين تحقيق تاثير برنامه منتخب حرکتي بر بهبود مهارت هاي حرکتي ظريف و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان با اختلال خواندن است. روش اين تحقيق از نوع نيمه تجربي و از يک طرح آزمايشي با دو گروه پيش آزمون و پس آزمون مي باشد. از آزمون خواندن فلاح چاي (پايايي 0.85 و روايي0.87) جهت تعيين نمره دروس وآزمون برينيکس ازرتسکي براي ارزيابي مهارت هاي حرکتي و از آزمون تبحرحرکتي برينينکس ازرتسکي بعنوان يک آزمون هنجار مرجع است جهت ارزيابي عملکرد حرکتي کودکان استفاده شد. براي ارزيابي وسنجش ميزان توانايي خواندن و در نتيجه ميزان مشکل يادگيري در خواندن از دومتن کتاب يک متن براي اينکه دانش آموز با صداي بلند بخواند و در پايان متن، پرسش هاي ذيل متن را نيز با صداي بلند خوانده و جواب دهد و متن ديگر را بدون صدا بخواند و پس از پايان، به پرسش هاي ذيل متن جواب دهد جامعه آماري شامل دانش آموزان دختر داراي اختلال يادگيري مقطع ابتدايي شهرستان بوکان با دامنه سني 7- 12 سال بوده و تعداد آن ها در زمان اجراي تحقيق 115 نفر بود، که با روش نمونه گيري گزينشي 40 نفر دختر در مرکز اختلالات يادگيري انتخاب شدند. تجزيه و تحليل داده ها از روش تحليل کواريانس استفاده شد. يافته ها نشان داد که اثر پيش آزمون خرده آزمون بر پس آزمون معني دار نيست. تاثير آموزش مهارت خواندن در ارتقاي توانمندي هاي دانش آموزان معني دار مي باشد. در نتيجه مهارت هاي حرکتي ظريف بر بهبود خواندن تاثير دارد آموزش و تمرين برنامه منتخب باعث بهبود مهارت هاي حرکتي ظريف و همچنين پيشرفت نمرات دانش آموزان در پس آزمون خواندن شده است ولي اين پيشرفت معنادار نيست و معني داري در حد قابل قبول نيست (0.146).

 
کلید واژه: مهارت هاي حرکتي ظريف، پيشرفت تحصيلي، مهارت خواندن، اختلال خواندن
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 174  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی