برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثير يک دوره تمرين کوتاه مدت پيلاتس بر تعادل پوياي کودکان پسر عقب مانده ذهني آموزش پذير

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: ايزي الهه*,سخنگويي يحيي,مرادي ماهرخ,الياسي سحر
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي
 
عنوان همایش: كنفرانس ملي دستاوردهاي فن آورانه تربيت بدني و علوم ورزشي ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  شركت دانش بنيان پژوهشگران فن آور برنا، دانشگاه مازندران، وزارت كشور
زمان:  1394دوره 1
 
 
چکیده: 

افراد دچار عقب ماندگي ذهني ويژگيهاي فيزيولوژيکي و آناتوميکي خاصي دارند و در کل از وضعيت جسماني و حرکتي ضعيف تري نسبت به همسالان عادي برخوردارند. اين افراد به يک جا نشستن و کم تحرکي تمايل دارند. تعادل يکي از جنبه هاي کليدي تحرک است. در اين مطالعه تعادل پوياي کودکان پسر عقب مانده ذهني آموزش پذير مورد بررسي قرار گرفت. در اين تحقيق پس از بررسي هوش بهر شرکت کنندگان و اطمينان از پايداري مفصل اطلس-آسهاين کودکان به دو گروه کنترل و آزمون تقسيم شدند. سپس از کل آزمودني ها تست T.G.U.G به عنوان پيش آزمون گرفته شد. پس از اعمال يک دوره کوتاه مدت تمرين پيلاتس، پس آزمون اجرا شد. به منظور تجزيه و تحليل اطلاعات به دست آمده، از آزمون هاي کلموگروف-اسميرنوف، t همبسته و مستقل استفاده شد. اختلاف معني داري در تمام شاخص هاي تعادل پويا، قبل و بعد از اعمال مداخله در گروه تجربي وجود داشت (p<0.000)، ولي در گروه کنترل اختلاف معني داري در هيچکدام از شاخص ها مشاهده نگرديد (p<0.189). همچنين بين دو گروه نيز بعد از اعمال مداخله اختلاف معني داري در تمام شاخص هاي تعادل پويا ديده شد (p<0.00). نتايج اين تحقيق حاکي از افزايش تعادل پوياي آزمودني ها بعد از اعمال يک دوره تمرين پيلاتس بوده است. اين بهبودي احتمالا به علت بهبود حس عمقي، افزايش قدرت عضلات ضد جاذبه مي باشد.

 
کلید واژه: عقب ماندگي ذهني، تعادل پويا، پيلاتس، تست T.G.U.G
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 126  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی