برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر تمرین هوازی با مصرف چای سبز بر ترکیب بدن، فشار خون و توان هوازی مردان دارای اضافه وزن

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: همتي نژادطولي مهدي*,علميه عليرضا
 
 *
 
عنوان همایش: كنفرانس ملي دستاوردهاي فن آورانه تربيت بدني و علوم ورزشي ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  شركت دانش بنيان پژوهشگران فن آور برنا، دانشگاه مازندران، وزارت كشور
زمان:  1394دوره 1
 
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر بررسي اثر تمرين هوازي با مصرف چاي سبز بر ترکيب بدن، فشار خون و توان هوازي مردان داراي اضافه وزن بود. اين مطالعه نيمه تجربي در سال 1394 در شهرستان تالش انجام شد. 40 مرد عضو سازمان نظام مهندسي تالش که داراي اضافه وزن و شاخص توده بدني بين 30- 25 کيلوگرم بر متر مربع و سن بين 35-27 سال و عدم انجام فعاليت ورزشي بصورت منظم به طور تصادفي به چهار گروه شامل: گروه تمرين هوازي با مصرف چاي سبز، گروه تمرين هوازي، گروه مصرف چاي سبز و گروه کنترل که هيچ گونه فعاليتي نداشتند و چاي سبز هم مصرف نکردند تقسيم گرديدند. از همه آزمودني ها فشار خون سيستولي و دياستولي در وضعيت نشسته بر روي صندلي، قد، وزن، درصد چربي بدن، تست توان هوازي راکپورت گرفته شد. گروه تمرين به مدت 6 هفته، هفته اي سه جلسه به تمرينات هوازي با شدت 70-50 درصد حداکثر ضربان قلب پرداختند. گروه مکمل چاي سبز روزانه سه وعده چاي سبز که براي هر وعده يک پيمانه (سه گرم) چاي سبز خشک را در 200 ميلي ليتر آب مصرف کردند و براي گروه ترکيب تمرين و چاي سبز هر دو مداخله صورت گرفت. پس از پايان 6 هفته تمرين هوازي و مصرف چاي سبز، از آزمودني ها تست گرفته شد و داده ها با استفاده از آزمون هاي آناليز واريانس يک طرفه، تي زوجي و آزمون تعقيبي بونفروني مورد بررسي قرار گرفت. در ميانگين شاخصهاي ترکيب بدن از جمله شاخص توده بدن، درصد چربي و توان هوازي در کليه گروه هاي گروه تمرين، چاي سبز و ترکيبي تفاوت معناداري مشاهده گرديد (p<0.05). اما از نظر فشار خون سيستولي و دياستولي در گروه چاي سبز تفاوت معناداري مشاهده نگرديد (p>0.05). ضمن اينکه ميانگين فشار خون سيستولي در گروه ترکيبي و در گروه تمرين و ميانگين فشار خون دياستولي در گروه ترکيبي و در گروه تمرين کاهش معني داري مشاهده شد (p<0.05). انجام تمرين هوازي به تنهايي و بطور ترکيبي با مصرف چاي سبز موجب کاهش شاخص توده بدني، درصدچربي، فشارخون سيستولي، فشار خون دياستولي و افزايش توان هوازي در مردان داراي اضافه وزن گرديد. اما در گروه چاي سبز تنها کاهش سه شاخص توده بدني، درصدچربي، توان هوازي معني دار بوده است.

 
کلید واژه: فشارخون، چاي سبز، ترکيب بدن، توان هوازي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 129  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی