برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر پیشگیرانه تمرین استقامتی با شدت متوسط بر میزان غلظت فاکتور نکروز کننده تومور آلفا در موش های بالب سی مبتلا به سرطان پستان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: شرعياتي وزيري مريم,اسفرجاني فهيمه*,مشتاقيان سيدجمال
 
 *دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان
 
عنوان همایش: كنفرانس ملي دستاوردهاي فن آورانه تربيت بدني و علوم ورزشي ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  شركت دانش بنيان پژوهشگران فن آور برنا، دانشگاه مازندران، وزارت كشور
زمان:  1394دوره 1
 
چکیده: 

تمرينات ورزشي، پتانسيل پيشگيري از سرطان پستان را دارند. با توجه به اينکه اغلب تومورهاي جامد مانند تومور سينه شامل روندهاي التهابي مي باشند و از طرفي فعاليت ورزشي موجب کاهش التهاب مي گردد، هدف تحقيق حاضر بررسي اثر پيشگيرانه تمرين استقامتي با شدت متوسط بر سايتوکين التهابي TNF-a در موش هاي مبتلا به سرطان پستان مي باشد. 24 سر موش بالب سي ماده به طور تصادفي به 3 گروه کنترل منفي (استراحت-سالم)، کنترل مثبت (استراحت-تومور) و تجربي (ورزش-تومور) تقسيم شدند. گروه تجربي تمرين استقامتي با شدت متوسط را به مدت 12 هفته، 5 روز در هفته به مدت 40 دقيقه انجام دادند. شدت تمرينات در هفته اول از 15.4 متر بر دقيقه شروع و در هفته آخر با شدت 23.8 متر بر دقيقه به پايان رسيد. 24 ساعت پس از پايان پروتکل تمريني رده سلولي سرطاني 4T1 به صورت زيرجلدي به دو گروه کنترل مثبت و تجربي تزريق شد. پس از ايجاد تومور، ميزان غلظت TNF-a با روش الايزا اندازه گيري شد. در ميزان مقادير TNF-a بين گروه ها تفاوت معناداري وجود داشت (p=0.001). ميانگين سطح TNF-a در گروه تجربي نسبت به گروه کنترل مثبت به صورت معناداري کاهش يافته بود (p=0.030)، اما تفاوت معني داري در گروه تجربي نسبت به کنترل منفي مشاهده نشد. با توجه به افت مقدار TNF-a در گروه تجربي، مي توان گفت که تمرين استقامتي با شدت متوسط نقشي پيشگيرانه بسيار موثر در سرطان پستان دارد.

 
کلید واژه: سرطان پستان، تمرين استقامتي، فاکتور نکروز کننده تومور آلفا
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 118  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی