برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تمرین طناب زنی بر توان پاها، سرعت و چابکی دانش آموزان پسر پایه چهارم ابتدایی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: قلي زاده محمدرضا*,صديقي عقيل,فتحي رزيتا,خليلي مريم
 
 *دانشگاه فردوسي مشهد
 
عنوان همایش: كنفرانس ملي دستاوردهاي فن آورانه تربيت بدني و علوم ورزشي ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  شركت دانش بنيان پژوهشگران فن آور برنا، دانشگاه مازندران، وزارت كشور
زمان:  1394دوره 1
 
چکیده: 

هدف از اين پژوهش، بررسي اثربخشي تمرين طناب زدن بر روي توان پاها، سرعت و چابکي بود. پژوهش حاضر با گروه آزمايش و کنترل همراه با طرح پيش آزمون- پس آزمون روي دنش آموزان پايه چهارم ابتدايي انجام گرفت. آزمودني ها 48 دانش آموز پسر پايه چهارم ابتدايي بودند که به طور نمونه گيري مرحله اي انتخاب و به تعداد برابر به دو گروه تقسيم شدند. دانش آموزان گروه آزمايش به مدت 12 هفته و هفته اي 2 جلسه برنامه طناب زدن را در مدرسه تمرين کردند در حالي که گروه کنترل هيچ برنامه طناب زني نداشتند. براي ارزيابي توان پاها، سرعت و چابکي از آزمون هاي سارجنت، 36 متر سرعت و آزمون شش ضلعي در دو نوبت پيش آزمون – پس آزمون استفاده شد. داده هاي حاصل پس از سنجش نرمال بودن به وسيله K-S با استفاده از آزمون t وابسته و تحليل واريانس يک طرفه در سطح معناداري 0.05 تجزيه و تحليل شد. نتايج نشان دهنده پيشرفت معنادار در گروه آزمايش (p=0.004) براي توان پاها، (p=0.037) براي سرعت و (p=0.001) براي چابکي بود. همچنين بين ميانگين نمره پس آزمون در گروه هاي آزمايش و کنترل تفاوت معناداري مشاهده شد. نتايج نشان داد که برنامه تمريني طناب زني موجب بهبود توان پاها، عملکرد سرعت و چابکي شده است. بر اساس اين تحقيق احتمالا مي توان اجراي تمرينات طناب زني براي دانش آموزان ابتدايي پايه چهارم را به عنوان يک روش تمريني امکان پذير، مفيد و ضروري در نظر گرفت.

 
کلید واژه: تمرين طناب زني، توان پاها، سرعت، چابکي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 285  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی