برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر حاد تمرین تناوبی شدید بر سطوح تستوسترون، کورتیزول و نسبت تستوسترون به کورتیزول در کودکان چاق و دارای اضافه وزن تمرین نکرده و تمرین کرده

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: پاآهو عليرضا*,تاديبي وحيد,بهپور ناصر
 
 *دانشگاه رازي کرمانشاه
 
عنوان همایش: كنفرانس ملي دستاوردهاي فن آورانه تربيت بدني و علوم ورزشي ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  شركت دانش بنيان پژوهشگران فن آور برنا، دانشگاه مازندران، وزارت كشور
زمان:  1394دوره 1
 
چکیده: 

هدف ما بررسي اثر حاد تمرين تناوبي شديد بر سطوح تستوسترون، کورتيزول، نسبت تستوسترون به کورتيزول در کودکان چاق و داراي اضافه وزن تمرين نکرده و تمرين کرده است. بدين منظور، 20 آزمودني (9 تا 12 سال) چاق و داراي اضافه وزن به صورت تصادفي به 2 گروه تمرين تناوبي شديد و گواه تقسيم شدند. يک وهله تمرين تناوبي براي بررسي متغيرهاي پژوهش توسط آزمودني ها تمرين نکرده اجرا شد. سپس همين آزمودني ها 3 جلسه در هفته با شدت 100 تا 110 درصد حداکثر سرعت هوازي به مدت 12 هفته به تمرين پرداختند. با توجه به اين که آزمودني ها پس از 12 هفته تمرين منظم به عنوان تمرين کرده محسوب مي شدند، براي بررسي اثر حاد تمرين بر کودکان تمرين کرده، يک وهله تمرين تناوبي شديد مجددا برگزار شد. حداکثر سرعت هوازي، سطوح کورتيزول و تستوسترون قبل و بعد از انجام تمرين تناوبي در حالت ناشتا اندازه گيري شد. داده ها با استفاده از تي مستقل و همبسته در سطح معني داري (p£0.05) تحليل شد. يافته ها افزايش سطوح تستوسترون را در هر دو وهله حاد نشان دادند؛ اين افزايش در وهله اول معني دار نبود، اما در وهله دوم معني دار بود. کورتيزول نيز در هر دو وهله حاد به طور معني داري افزايش يافت، اما نسبت تستوسترون به کورتيزول در هر دو وهله حاد به طور معني داري کاهش يافت. با توجه به يافته هاي به دست آمده مي توان از تمرين تناوبي شديد به عنوان روشي ايمن و مفرح براي بهبود برخي شاخص هاي مرتبط با ارتقاء سلامت کودکان چاق و داراي اضافه وزن استفاده کرد.

 
کلید واژه: کودکان چاق، تمرين تناوبي، تستوسترون، کورتيزول، نسبت تستوسترون به کورتيزول
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 144  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی