برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مقایسه دوشیوه تمرینی اینتروال شدید (HIIT) با حجم های متفاوت بر روی ویژگی های بیوانرژیک، شاخص های قلبی عروقی و عملکرد سرعتی و چابکی بازیکنان فوتسال تمرین کرده

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: محتشمي معالي امير*,غلامرضايي شهرام
 
 *
 
عنوان همایش: كنفرانس ملي دستاوردهاي فن آورانه تربيت بدني و علوم ورزشي ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  شركت دانش بنيان پژوهشگران فن آور برنا، دانشگاه مازندران، وزارت كشور
زمان:  1394دوره 1
 
چکیده: 

از اين مطالعه مقايسه دو شيوه تمريني اينتروال شديد با حجم هاي متفاوت بر روي توان هوازي، توان بي هوازي، فشار خون استراحتي، ضربان قلب استراحتي و عملکرد سرعتي و چابکي بود. 30 فوتساليست پسر تمرين کرده به 3 گروه اينتروال شديد با حجم پايين (سن 18.34±0.87 سال، قد 165±4.7 سانتي متر، وزن 61.7±477 کيلو گرم، شاخص توده بدن 22.56±2.12 کيلوگرم بر متر مربع)، گروه تمرينات اينتروال شديد با حجم بالا (سن 17.88±1 سال، قد 171.04±5.08 سانتي متر، وزن 60.9±3.57 کيلوگرم، شاخص توده بدن 20.81±0.84 کيلوگرم بر متر مربع) و گروه کنترل (سن 18±0.81 سال، قد 168.77±4.42 سانتي متر، وزن 63.14±5.21 کيلوگرم، شاخص توده بدن 22.3±1 کيلوگرم بر مترمربع) تقسيم و طي 6 هفته مورد مطالعه قرار گرفتند. برنامه تمريني گروه تمرينات اينتروال شديد با حجم پايين شامل دويدن هاي 35 ثانيه اي با حد اکثر سرعت با 10 ثانيه ريکاوري بين هر بار تکرار بود. که در هفته اول 4 تکرار، هفته دوم 6 تکرار، هفته سوم 8 تکرار، هفته چهارم 10 تکرار و هفته پنجم 12 تکرار و در نهايت در هفته ششم به 14 تکرار رسيد. برنامه تمريني گروه اينتروال شديد با حجم بالا شامل 1 دقيقه دويدن با 90 درصد حداکثر ضربان قلب، 30 ثانيه ريکاوري، 2 دقيقه دويدن با 90 درصد حداکثر ضربان قلب 1 دقيقه ريکاوري،3 دقيقه دويدن با 90 درصد حداکثر ضربان قلب 1.5 دقيقه ريکاوري بين هر تکرار بود که در هفته اول و دوم 2 تکرار، هفته سوم و چهارم، 3 تکرار و در هفته هاي پنجم و ششم به 4 تکرار رسيد. برنامه تمرينات گروه کنترل شامل گرم کردن، کار با توپ، کارهاي تکنيکي و تاکتيکي فوتسال و سرد کردن بود. هر دو شيوه تمريني اينتروال شديد با حجم پايين و تمرينات اينتروال شديد با حجم بالا بروي توان هوازي، توان بي هوازي، ضربان قلب استراحتي و همچنين عملکرد سرعتي و چابکي بازيکنان فوتسال اثر معني داري دارد (p£0.05). ولي اين نوع پروتکل تمريني بر روي فشار خون سيتوليک و فشار خون دياستوليک تفاوت معني داري ايجاد نمي کند (p£0.05)، و يافته هاي مطالعه حاضر نشان داده استفاده از تمرينات اينتروال شديد با حجم هاي متفاوت مي تواند باعث افزايش توان هوازي، توان بي هوازي، کاهش ضربان قلب استراحتي و همچنين بهبود عملکرد سرعتي و چابکي بازيکنان از نظر زماني باشد.

 
کلید واژه: تمرينات اينتروال شديد، ويژگي هاي بيوانرژيک، شاخص هاي قلبي عروقي، سرعت، چابکي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 427  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی