برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثرات عصاره آبی الکلی انبه و عصاره تجاری آن (Vimang) بر سمیت کلیوی ناشی از جنتامایسین

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: قاضي ليلا*,بروشكي محمدطاهر,خواجوي ابوالفضل,خويي عليرضا,آيت الهي حسين
 
 *گروه زيست شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مشهد
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: جنتامايسين شايع ترين و پر مصرف ترين آنتي بيوتيک آمينوگليکوزيدي مي باشد که موجب نکروز لوله هاي پروکسيمال و نارسايي کليوي شده و اثر مشخصي در افزايش اوره و کراتينين سرم، توليد راديکال هاي آزاد و کاهش کليرانس کراتينين دارد. در اين مطالعه بر آن شديم تا اثرات محافظتي عصاره آبي- الکلي انبه و فراورده تجاري آن را در جلوگيري از سميت کليوي جنتامايسين بررسي نماييم.
روش کار:
در اين پژوهش موش هاي صحرايي نژاد ويستار به طور تصادفي به 8 گروه مختلف تقسيم شدند. گروه اول نرمال سالين، گروه دوم جنتامايسين با دوز 100 mg/kg به مدت 6 روز، گروه هاي 4-3 فراورده تجاري انبه با دوز ,50, 100 mg/kg گروه هاي 6-5 عصاره انبه با دوز ,200, 400 mg/kg گروه 7 عصاره انبه با دوز 400 mg/kg گروه 8 فراورده تجاري انبه با دوز 100 mg/kg، يکساعت قبل از تزريق جنتامايسين دريافت نمودند. گروه هاي 6-3 دريافت كننده عصاره انبه و فراورده تجاري آن به عنوان پيشگيري و گروه هاي 7 و 8 به عنوان گروه درمان محسوب مي شوند. خونگيري در سه نوبت از سينوس غاري چشم و قلب انجام شد و پارامترهايي نظير اوره، کراتينين مورد بررسي قرار گرفتند.
نتايج: در گروه دريافت كننده جنتامايسين ميزان اوره و كراتينين به ترتيب
85±8 و 1.15±0.30 ميلي گرم در دسي ليتر بود. با توجه به نتايج، در تمامي گروه هاي دريافت كننده عصاره انبه و فراورده تجاري آن، به جز گروه سوم، ميزان كراتينين به طور معني داري در مقايسه با گروه دوم كاهش نشان داد. اما در ميزان اوره تفاوت معني داري بين گروه هاي 8-3 و گروه دوم مشاهده نگرديد.
نتيجه گيري: عصاره انبه و فراورده تجاري آن قادر به محافظت كليه ها در برابر سميت ناشي از جنتامايسين مي باشد،
مي‌تواند در درمان علايم سندرم ترك اعتياد به مرفين مفيد باشد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 125  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی