برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مقایسه سلامت عمومی دانش آموزان شرکت کننده در ورزش همگانی و تفریحی با دانش آموزان غیر فعال

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: صالح نيا بهرام*,شعباني عباس,فتاح پور مجتبي
 
 *دانشگاه آزاد، واحد رودهن
 
عنوان همایش: كنفرانس ملي دستاوردهاي فن آورانه تربيت بدني و علوم ورزشي ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  شركت دانش بنيان پژوهشگران فن آور برنا، دانشگاه مازندران، وزارت كشور
زمان:  1394دوره 1
 
چکیده: 

هدف اين تحقيق، مقايسه سلامت عمومي دانش آموزان شرکت کننده در ورزش همگاني با دانش آموزان غير فعال است. جامعه آماري اين تحقيق را دانش آموزان شرکت کننده در ايستگاه هاي ورزش همگاني و دانش آموزان غير فعال شهر کرمانشاه تشکيل داده است. با استفاده از نمونه گيري تصادفي 220 نفر افراد شرکت کننده در ورزش همگاني و 220 نفر افراد غير فعال به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند، و از پرسشنامه استاندارد سلامت عمومي (GHQ-28) براي اندازه گيري 4 خرده مقياس (سلامت جسماني، اضطراب و اختلال خواب، کارکرد اجتماعي و افسردگي) استفاده گرديد. اعتبار پرسشنامه تا کنون در بيش از 70 کشور دنيا بر آورد شده است (R=0.82-0.92) براي فرضيه هاي تحقيق از آزمون يومن ويتني و آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن در سطح p£0.05 استفاده شد. نتايج تحقيق نشان داد که وضعيت سلامت جسماني دانش آموزان شرکت کننده در ورزش همگاني (M=2.8±2.2) بهتر از دانش آموزان غير فعال (M=5.3±3.6) است و دانش آموزان شرکت کننده در ورزش همگاني اضطراب و اختلال خواب کمتري (M=3.4±2.3) از افراد غير فعال (M=8.6±3.7) دارند. وضعيت کارکرد اجتماعي دانش آموزان شرکت کننده در ورزش همگاني (M=3.3±2.9) بهتر از دانش آموزان غير فعال (M=6.3±3) بود؛ وضعيت افسردگي آ دانش آموزان شرکت کننده در ورزش همگاني (M=1.2±1.5) نيز کمتر از دانش آموزان غير فعال (M=5.4±3.3) است که اين نتايج در سطح p£0.01 معني دار بودند. همچنين بين سلامت عمومي دانش آموزان شرکت کننده در ورزش همگاني با مدت فعاليت ورزشي (r=0.64) ارتباط معني داري وجود داشت. بنابراين مي توان بيان کرد که وضعيت سلامت عمومي (کل شاخص ها) دانش آموزان فعال در ورزش همگاني بهتر از دانش آموزان غير فعال است؛ و هرچه مدت فعاليت هاي ورزشي بيشتر باشد احتمال افزايش سلامتي عمومي دانش آموزان نيز وجود خواهد داشت.

 
کلید واژه: ورزش تفريحي، سلامت جسماني، کارکرد اجتماعي، افسردگي و اضطراب، دانش آموزان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 77  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی