نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

مقایسه میزان فرسودگی شغلی در بین مربیان رشته های فوتبال و شنا

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: حجازي مائده*
 
 *دانشگاه علوم و تحقيقات تهران
 
عنوان همایش: كنفرانس ملي دستاوردهاي فن آورانه تربيت بدني و علوم ورزشي ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  شركت دانش بنيان پژوهشگران فن آور برنا، دانشگاه مازندران، وزارت كشور
زمان:  1394دوره 1
 
چکیده: 

بررسي رفتارهاي شغلي مربيان به منظور برنامه ريزي هاي دقيق و اصولي ضروري است تا از نظر شناسايي و رفع عوامل و منابع تنش زاي شغلي تلاش هاي لازم از سوي مسوولان انجام پذيرد تا از هر گونه احتمال دلزدگي شغلي، بي انگيزگي و فرسودگي شغلي واحتمال انتقال تنش به ورزشکاران جلوگيري به عمل آيد. روش انجام تحقيق از نوع علي -مقايسه اي است. جامعه مورد نظر، تعدادي از مربيان فوتبال و شنا استان تهران که 12 مربي فوتبال و 10 مربي شنا به صورت تصادفي ساده تعيين و در اين پژوهش شرکت کردند. براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه فرسودگي شغلي ماسلاچ استفاده شد. ميانگين سني آزمودني هاي تحقيق در مربيان فوتبال 30.53 سال و مربيان شنا 29.45 سال است. با توجه به تجزيه وتحليل اطلاعات مشخص شد که حداکثر نمره فرسودگي شغلي در مربيان فوتبال برابر با 90.85 و در مربيان شنا 85.32 است که نشان دهنده ميزان فرسودگي شغلي بيشتر در بين مربيان فوتبال است. نتايج پژوهش نشان ميدهدکه اکثر مربيان رشته هاي فوتبال و شنا کم و بيش فرسودگي شغلي را تجربه مي کنند ولي ميزان شيوع آن در رشتاه هاي مختلف متفاوت است که اين بيانگر شرايط خاص کاري و ماهيت رشته ها است.

 
کلید واژه: فرسودگي شغلي، مربي، فوتبال، شنا
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 70  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی