نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

مطالعه اثرات عصاره آبی سماق بر خصوصیات میکروبی، حسی و زمان ماندگاری همبرگر

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: روحانيان نرجس*,سلطاني شريفي مهدي
 
 *دانشگاه آزاد نور
 
عنوان همایش: کنفرانس ملي دستاوردهاي فن آورانه علوم و صنايع غذايي ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  مرکز رشد واحدهای فن آوری دانش بنیان (شرکت پژوهشگران فن آور برنا)
زمان:  1394دوره 1
 
چکیده: 

افزايش روز افزون استفاده از نگهدارنده هاي طبيعي توجه بيشتر را به مطالعات علمي روي فرآورده هاي طبيعي از جمله اسانس ها و عصاره هاي گياهي جلب نموده است. در اين مطالعه عصاره آبي گياه سماق، به عنوان يک نگهدارنده طبيعي گياهي در همبرگر علاوه بر تغيير مزه مطلوب همبرگر عمر نگهداري آن را افزايش داد. در اين مطالعه عصاره آبي سماق در غلظت هايي به همبرگر اضافه شد و اثر ضد ميکروبي و حسي عصاره روي باکتري هاي هوازي، اشرشياکلي و استافيلوکوکوس اورئوس، در دماي انجماد در روزهاي (8، 15، 22 و 29) مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد که عصاره فوق حتي در غلظت هاي پائين (1 درصد) نيز داراي اثرات ضد ميکروبي خوبي مي باشد. همچنين در اين مطالعه مشخص گرديد مدت زمان نگهداري و غلظت عصاره سماق بر ميزان رشد باکتري تاثير آماري معنا داري دارد. نتايج آزمايشات نشان داده است که عصاره سماق هم بر روي باکتري گرم مثبت (استافيلوکوکوس اورئوس) و هم باکتري گرم منفي (اشرشياکلي) خاصيت ضد ميکروبي دارد بنابراين مي توان نتيجه گرفت عصاره سماق به دليل دارا بودن اجزاي ضد ميکروبي مي تواند در کنترل رشد باکتري هاي هوازي، اشرشياکلي و استافيلوکوکوس اورئوس قرار گيرد. در هر حال با توجه به نتايج به دست آمده از تحقيق بررسي هاي وسيع تر در مورد خواص ضد ميکروبي عصاره سماق به ويژه در محيط هاي غذايي در جهت استفاده از اين عصاره به عنوان يک نگهدارنده طبيعي لازم به نظر مي رسد.

 
کلید واژه: عصاره سماق، اثر ضد ميکروبي، باکتري هوازي، اشرشياکلي، استافيلوکوکوس اورئوس
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 125  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی