نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

تولید و بهینه سازی ماست سین بیوتیک غنی شده با ویتامین D3 به روش سطح پاسخ

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: صباحي محمدي نجمه*,علي زاده محمد
 
 *دانشگاه تبريز
 
عنوان همایش: کنفرانس ملي دستاوردهاي فن آورانه علوم و صنايع غذايي ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  مرکز رشد واحدهای فن آوری دانش بنیان (شرکت پژوهشگران فن آور برنا)
زمان:  1394دوره 1
 
چکیده: 

هدف از اين مطالعه بهينه سازي زنده ماني باکتري پروبيوتيک (بيفيدوباکتريوم انيماليس زيرگونه لاکتيس) و ويژگي هاي کيفي و حسي ماست سين بيوتيک غني شده با ويتامين D3 بود. براي اين منظور از روش سطح پاسخ استفاده و 20 تيمار مطابق با طرح آزمايشي تهيه گرديد و تاثير ميزان اينولين، استابلايزر، درصد چربي، ميزان تلقيح پروبيوتيک، دماي انکوباسيون و زمان نگهداري بر روي زنده ماني پروبيوتيک، ويسکوزيته، ساير ويژگي هاي کيفي و حسي نمونه هاي ماست بررسي گرديد. نتايج آناليز آماري نشان داد که در طول 21 روز نگهداري نمونه ها در دماي 4 درجه سانتيگراد، ميزان اينولين، اثر مثقابل درصد چربي و زمان نگهداري، اثر متقابل چربي و دماي انکوباسيون بر روي زنده ماني پروبيوتيک ها معني دار بود. سينرزيس نمونه هاي ماست با افزايش ميزان استابلايزر و با گذشت زمان نگهداري کاهش يافت. با افزايش دماي انکوباسيون، امتياز حسي نمونه هاي ماست در زمينه طعم کاهش يافت. تلقيح پروبيوتيک ها به ميزان 2 برابر توصيه شرکت سازنده، 0.5 درصد اينولين، 0.48 درصد استابلايزر، دماي انکوباسيون 37درجه سانتيگراد و درصد چربي 1.5 و زمان نگهداري 13.5 روز به عنوان شرايط بهينه توليد ماست سين بيوتيک تعيين گرديدند.

 
کلید واژه: ماست، اينولين، پروبيوتيک، زنده ماني
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 192  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی