نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تاثیر منابع مختلف کربوهیدرات جیره بر عملکرد رشد در بچه ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: كيا محسن*,بهمني حامد
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بابل
 
عنوان همایش: کنفرانس ملي دستاوردهاي فن آورانه علوم و صنايع غذايي ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  مرکز رشد واحدهای فن آوری دانش بنیان (شرکت پژوهشگران فن آور برنا)
زمان:  1394دوره 1
 
چکیده: 

غذاها و ترکيبات غذايي محتوي مواد مغذي و منابع انرژي ضروري براي رشد ماهي، توليدمثل و سلامتي هستند. کمبود اين مواد مي تواند نرخ رشد را کاهش دهد و يا منجر به بيماري شود و در بعضي موارد افزايش آن مي تواند موجب کاهش نرخ رشد شود. اين تحقيق به منظور بررسي اثرات سطوح مختلف کربوهيدرات بر پارامترهاي رشد در بچه ماهي کپور معمولي انجام شد. ماهي ها با وزن اوليه (20.09±0.07 گرم)، (ميانگين ±انحراف معيار) با پنج جيره (سه تکرار) داراي انرژي و پروتئين يکسان و منابع مختلف کربوهيدرات (جو، ذرت، ارزن، گندم و برنج) به مدت هشت هفته و سه وعده در روز براساس اشتها غذادهي شدند. بهترين ضريب تبديل غذايي در تيمار ذرت با مقدار 1.48 مشاهده شد که با تيمارهاي جو و برنج تفاوت معني داري نداشت (p>0.05)، اما با تيمارهاي گندم و ارزن تفاوت معني داري نشان داد (p<0.05). بيشترين ميزان کارايي تبديل پروتئين در تيمار ذرت با مقدار (2.20) مشاهده شد که با تيمار جو تفاوت مشخصي داشت (p<0.05)، ولي با ساير تيمارها تفاوت معني داري نشان نداد (p>0.05)، و کمترين مقدار آن نيز در تيمار جو مشاهده شد (1.56). هيچ کدام از تيمارها ازنظر بازماندگي در پايان دوره باهم تفاوت معني دار نشان ندادند (p>0.05). همچنين نتايج نشان داد که به کارگيري ذرت به عنوان منبع اصلي تامين کننده کربوهيدرات مي تواند باعث افزايش برخي از شاخص هاي رشد ازجمله وزن نهايي، افزايش وزن، نرخ رشد ويژه، نرخ کارايي پروتئين و همچنين باعث بهبود ضريب تبديل غذايي شود. نتايج اين مطالعه نشان دهنده اين است که ذرت به عنوان منبع اصلي تامين کننده کربوهيدرات در جيره بچه ماهيان کپور معمولي مي تواند باعث رشد مطلوب و کارايي بهتر پروتئين شود.

 
کلید واژه: کربوهيدرات، نرخ رشد، شاخص هاي رشد، کارايي پروتئين، ماهي کپور معمولي، Cyprinus carpio
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 211  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی