نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی منابع مختلف کربوهیدرات جیره روی ترکیب بدن بچه ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: كيا محسن*,آقابزرگي محمدباقر,بهمني حامد
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بابل
 
عنوان همایش: کنفرانس ملي دستاوردهاي فن آورانه علوم و صنايع غذايي ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  مرکز رشد واحدهای فن آوری دانش بنیان (شرکت پژوهشگران فن آور برنا)
زمان:  1394دوره 1
 
چکیده: 

غذاها و ترکيبات غذايي محتوي مواد مغذي و منابع انرژي ضروري براي رشد ماهي، توليدمثل و سلامتي هستند. کمبود اين مواد مي تواند ترکيب لاشه را تغيير دهد. اين تحقيق به منظور بررسي اثرات سطوح مختلف کربوهيدرات جيرهروي ترکيب لاشه بچه ماهي کپور معمولي انجام شد. ماهي ها با وزن اوليه (20.09±0.07 گرم)، با پنج جيره (سه تکرار) داراي انرژي و پروتئين يکسان و منابع مختلف کربوهيدرات (جو، ذرت، ارزن، گندم و برنج) به مدت هشت هفته و سه وعده در روز براساس اشتها غذادهي شدند. نتايج اين تحقيق نشان داد که به کارگيري ذرت به عنوان منبع اصلي تامين کننده کربوهيدرات مي تواند باعث تغيير در ترکيب لاشه بچه ماهيان کپور معمولي شوند. تيمارهاي مختلف از نظر پروتئين لاشه با هم تفاوت معني داري نشان دادند (p<0.05). به گونه اي که بيشترين مقدار پروتئين بدن در تيمار ذرت با مقدار 60.33±0.58 درصد به دست آمد که با تيمار برنج تفاوت معني داري نشان نداد (p>0.05). اما با ساير تيمارها تفاوت کاملا واضحي داشت (p<0.05). کمترين ميزان پروتئين لاشه نيز در تيمار ارزن با مقدار 54.13±0.58 درصد مشاهده شد که فقط با تيمار ذرت تفاوت معني دار نشان داد (p<0.05). بيشترين مقدار چربي لاشه نيز در تيمار گندم با مقدار 36.74±1.73 درصد به دست آمد که با تيمار برنج تفاوت واضحي نشان داد (p<0.05)، اما با ساير تيمارها تفاوت آشکاري نداشت (p>0.05). همچنين کمترين چربي لاشه نيز در تيمار برنج به ميزان 32.5±0.5 درصد به دست آمد که فقط با تيمار گندم تفاوت معني-دار نشان داد (p<0.05). هيچ کدام از تيمارها از نظر خاکستر و رطوبت لاشه با هم تفاوت معني دار نشان ندادند.

 
کلید واژه: کربوهيدرات، ترکيب بدن، ذرت، خاکستر لاشه، ماهي کپور معمولي، Cyprinus carpio
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 208  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی