برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تعیین میزان لپتین آزاد خون در بیماران دیابتی و ارتباط آن با مقاومت به انسولین

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: محيطي اردكاني جواد,طالبي فريا,بابايي علي
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: هورمون لپتين که از بافت چربي ترشح مي شود داراي وظايفي است که در پاتوزنز انسولين اهميت دارد. اطلاعات معدودي در رابطه با برخورد متقابل انسولين،تحمل گلوکز و لپتين آزاد خون وجود دارد.بنابرين در اين مطالعه اثرفرم لپتين آزاد خون بر روي انسولين در بيماران ديابتي مورد مطالعه قرار گرفت.
روش: 30 بيمار ديابتي چاق
BMI)>30kg/m2) و( سن 20±50 سال )و 30 بيمار ديابتي غير چاق (BMI<25kg/m2) و( سن 23±50 )وارد مطالعه شدند. لپتبن آزاد خون بوسيله روش کروماتوگرافي زل فيلتراسيون جدا شد وميزان لپتين آزاد فراکسيونهاي حاصل از کروماتوگرافي با استفاده ازيک روش حساس ELISA اندازه گيري شد. ميزان لپتين توتال و انسولين خون از روش ELISA اندازه گيري شد.
نتيجه گيري: ميزان لپتين توتال ولپتين آزاد در بيماران چاق ديابتي بطور معني داري نسبت به بيماران غير چاق ديابتي افزايش نشان مي دهندP<0.05) ). ميزان لپتين آزاد در خون همانند لپتين توتال در خانمها بيشتر از آقايان است.  آناليز آماري نتايج نشان مي دهد که يک ارتباط مستقيم معني دار بين لپتين آزاد با انسولين (r=0.39, P=0.002) و لپتين توتال خون با انسولين (r=0.46, P=0.00) وجود دارد
بحث و نتيجه گيري: درصد بالايي از لپتين موجود در خون به فرم آزاد است و اين فرم از نظر بيولوزي فرم فعال است.نتايج اين مطالعه دلالت دارد که بيمارن چاق ديابتي به فرم آزاد خون مقاوم بوده و اين فرم هورمون در جهت افزايش ترشح انسولين ومقاومت به آن عمل مي کند.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 175  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی