برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزیابی تنوع ژنتیکی ناخنک (.Astragalus hamosus L) در مناطقی از ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی ISSR

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: نادري نائيني نادره*,هادي پور مهدي,شهرزادي سميه,احمدي آمنه
 
 *دانشگاه پيام نور، مرکز اصفهان
 
عنوان همایش: كنفرانس ملي دستاوردهاي فن آورانه زيست شناسي ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  شرکت دانش بنیان پژوهشگران فن آور برنا، دانشگاه مازندران، وزارت کشور
زمان:  1394دوره 1
 
 
چکیده: 

آگاهي از ميزان تنوع ژنتيکي منابع گياهي، اولين و مهم ترين گام در جهت برآورد اهداف اصلاحي مي باشد. کشور ايران به عنوان يکى از مراکز مهم تنوع گونه هاي گون مي باشد که در بين آن ها، ناخنک (Astragalus hamosus L.) از خانواده بقولات به دليل دارا بودن خواص دارويي فراوان از اهميت بالايي برخوردار است. با توجه به مشکلات موجود در اصلاح اين گياه، استفاده از نشانگرهاي مولکولي DNA ابزار قدرتمندي در ارزيابي ژرم پلاسم و بهره برداري هاي بهنژادي به شمار مي آيد. در اين تحقيق، به منظور ارزيابي تنوع ژنتيکي 18 ژنوتيپ ناخنک، پس از استخراج DNA، از 10 آغازگر ISSR براي تکثير محصولات واکنش زنجيره اي پليمراز (PCR) استفاده گرديد. پس از امتيازدهي باندهاي DNA بر اساس صفر (وجود باند) و يک (عدم وجود باند)، تجزيه و تحليل داده ها با نرم افزار NTSYS انجام شد. اين آغازگرها 87 باند چند شکل توليد کردند که 89 درصد از کل 98 باند تکثير شده را شامل گرديد. متوسط تعداد باند چند شکل به ازاي هر آغازگر 8.7 برآورد گرديد. ميانگين محتواي اطلاعات چندشکلي (PIC) و شاخص نشانگر (MI) به ترتيب 0.644 و 6.153 محاسبه شد. دندروگرام تجزيه خوشه اي به روش ميانگين فواصل (UPGMA) و ماتريس تشابه تطابق ساده، ژنوتيپ ها را به چهار گروه تقسيم کرد که بيشترين شباهت ژنتيکي بين دو نمونه ناخنک از ورزنه مشاهده شد. نتايج تجزيه خوشه اي با گروه بندي تجزيه مولفه هاي اصلي همخواني داشت. در مجموع نتايج نشان داد که نشانگر ISSR نشانگري قابل اطمينان در آشکارسازي سطح بالايي از چندشکلي است و براي بررسي تنوع ژنتيکي ژنوتيپ هاي ناخنک در مطالعات اصلاحي آينده مناسب مي باشد.

 
کلید واژه: ناخنک .Astragalus hamosus L، تنوع ژنتيکي، نشانگر ISSR، واکنش زنجيره اي پليمراز (PCR)
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 62   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی