برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

جنبه های دارویی- سیستماتیکی گیاهان هرز ایران

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: ظريفيان ابوطالب*,جعفري عزيزاله
 
 *دانشگاه ياسوج
 
عنوان همایش: كنفرانس ملي دستاوردهاي فن آورانه زيست شناسي ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  شرکت دانش بنیان پژوهشگران فن آور برنا، دانشگاه مازندران، وزارت کشور
زمان:  1394دوره 1
 
 
چکیده: 

گياهان دارويي منابع ارزشمندي هستندکه امروزه مورد توجه کشورهاي پيشرفته جهان قرار گرفته اند. با توجه به استقبال روزافزون دنياي امروز از داروهاي گياهي و پزشکي سنتي، و زمينه مساعد رشدگياهان دارويي در ايران، برآن شديم که در جهت معرفي منابع وذخائر خدادادي گياهان دارويي ايران که تحت نام هرز، هرساله از بين مي روند، گام کوچکي برداريم. در اين تحقيق، فهرست گياهان هرز ايران به کمک منابع معتبر موجود درکشور گردآوري شد و با استفاده از منابع دارويي ارزشمند، گياهان دارويي آن ها مشخص گرديد. نتايج حاصل نشان مي دهد، گياهان هرز ايران شامل 771 گونه متعلق به 263 جنس و 70 خانواده مي باشند. خانواده هاي Poaceaeبا 131 گونه، Compositae، 93، Fabacea، 77 و Crusiferae با 50 گونه هرز بزرگ ترين خانواده هاي گياهي هرز ايران مي باشند. از بين 771 گونه هرز ايران، 252 گونه گياهي متعلق به 154 جنس و 54 خانواده گياهي، دارويي مي باشند. خانواده هاي Compositae با 43 گونه، Fabacea، 21، Crusiferae، 16،Poaceae، 14، Malvaceae، 13، Labiatae، 10، Euphorbiaceae، 8، Chenopodiaceae، Papaveraceae و Polygonaceae هر کدام با 7 گونه دارويي، بزرگ ترين تيره هاي داراي گياهان دارويي مي باشندکه در مجموع 146 گونه يا 57.9 درصد گياهان هرز دارويي را شامل مي شوند.Artemisia با 7 گونه، Euphorbia و Papaver با 6 گونه، Chenopodium و Hibiscus با 5 گونه دارويي، بزگترين جنس هاي دارويي مي باشند. همچنين تعداد 3 گونه از 252 گونه دارويي مشخص شده، اندميک ايران و 10 گونه مربوط به گياهان نادر ايران مي باشند که 8 گونه LR (با خطرکمتر)، يک گونه DD (با کمبود داده ها) و يک گونه VU (گونه آسيب پذير) مي باشد. از لحاظ ارزيابي زيستي اکثر گونه هاي دارويي هرز، کامفيت ها و تروفيت ها و از لحاظ کورولوژي، اکثرا مربوط به ناحيه رويشي ايران و توراني مي باشند.

 
کلید واژه: گياهان دارويي، گياهان هرز، اندميک، گياهان نادر
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 139  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی