برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي سيتوتوکسيسيته و القا اپپتوز ناشي از رز بنگال (RB) در رده سلولي سرطان پستان (MCF-7)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: توكل افشاري جليل*,موسوي سيدهادي,بروك اعظم
 
 *گروه ايمونوژنتيک و کشت سلولي پژوهشکده بوعلي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
 
چکیده: 

مقدمه: مقاومت سلولهاي سرطاني به داروهاي متداول شيمي درماني از مشکلات رايج در درمان تومور ها مي باشد. شواهد بسيار تازه اي از کارايي و توکسيسيته مستقيم داروي رزبنگال (RB) در درمان ملانوم وجود دارد. با توجه به شيوع بالاي سرطان پستان، تاثير احتمالي اين دارو در اين کانسر اهميت فوق العاده اي خواهد يافت. لذا در اين مطالعه سعي شده ضمن بررسي توکسيسيته RB در رده سلولي MCF-7، و سلولهاي نرمال (فيبروبلاست) نقش و ميزان اپپتوز القا شده توسط RB در اين سلولها مورد بررسي قرار گيرد.
روشها: سلول ها در محيط
DMEM  حاوي سرم جنين گاوي و آنتي بيوتيک کشت گرديد. سپس سلولها با غلظتهاي مختلف RB( 100- 400 uM) کشت داده شد و Viability سلولها به روش MTT به منظور تعيين دوز و زمان مناسب سميت RB تعيين گرديد. اپپتوز با استفاده از رنگ اميزي propidium iodide و بررسيSub-G1 Peak  در دستگاه فلوسيتومتري اندازه گيري گرديد. راديکال آزاد با استفاده از ترکيب DCF-DA و با استفاده دستگاه فلوسيتومتري اندازه گيري گرديد.
نتايج: رزبنگال يطور وابسته به غلظت و زمان سبب القا مرگ سلولي شديدي در
سلولهاي MCF-7 گرديد که در آن اپپتوز نقش موثري داشت. علي رغم افزايش راديکال آزاد (ROS) توسطRB ، مهار ROS توسط گلوتاتيون، نتوانسته است از مرگ سلولي پيشگيري نمايد.
نتيجه گيري: در نتيجه
RB ميتواند  پس از مطالعات بيشتر به عنوان يک ترکيب اميدوار کننده در درمان سرطان پستان مطرح شود.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 106  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی