برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

کاربردهای روش LAMP در تشخیص های بالینی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: كاردوست پاريزي زهرا,قربان مهر نسيم*,رمضاني ريحانه
 
 *دانشگاه الزهرا (س)، تهران
 
عنوان همایش: كنفرانس ملي دستاوردهاي فن آورانه زيست شناسي ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  شرکت دانش بنیان پژوهشگران فن آور برنا، دانشگاه مازندران، وزارت کشور
زمان:  1394دوره 1
 
چکیده: 

بررسي کاربردهاي روش LAMP در تشخيص زودهنگام و دقيق عوامل بيماريزا است. تکنيک(loop-mediated isothermal amplification) LAMP؛ روش تکثير اسيد نوکلئيک است که به دليل ويژگيهاي خاصش مورد توجه محققان قرارگرفته است. طراحي خاص ساقه - حلقه پرايمرها، ويژگي strand displacement آنزيم Bst DNA Polymerase و استفاده از رنگ هاي واکنش دهنده با DNA اين روش را از تجهيزات ترموسايکلر و الکتروفورز بي نياز نموده است. دقت تشخيص بالاي اين روش و ويژگيهاي نامبرده باعث برتري آن به تکنيک PCR شده وآن را يک انتخاب مناسب براي آزمايشگاه هاي فاقد تجهيزات، در مناطق محروم و در شرايط بحران نموده است. اخيرا مطالعات بسياري در زمينه کاربرد اين روش در تشخيص انواع بيماري ها صورت گرفته و در حال انجام است. هدف اين مطالعه بررسي تحقيقات انجام شده درراستاي کاربرد اين روش در تشخيص باليني، يافتن خلاء موجود براي طراحي مطالعات آينده و امکان کاربردي کردن آن در کشور بود. مطالعه حاضر نشان داد که از سال 2011 مطالعات بسياري درراستاي کاربرد اين روش در موارد زير صورت گرفته است: 1-تشخيص باکتري هاي گرم منفي و گرم مثبت 2- تشخيص ويروس هاي داراي RNA و DNA 3-تشخيص ميکروارگانيسم هاي قارچي 4- تشخيص انگل هاي بيماريزا مانند تريپانزوما و پلاسموديوم 5- تشخيص مايکوپلاسماها 6- تشخيص DNA اصلاح شده GMOها 7-تشخيص تومورها و متاستاز از نمونه بيوپسي بيماران. با توجه به يافته هاي مطالعه حاضر اين روش قابليت تشخيص طيف وسيعي از عوامل بيماريزا را داشته و به نظر مي رسد که در آينده نزديک بتواند در آزمايشگاه هاي تشخيص طبي به عنوان يک روش رايج مورد استفاده قرار گيرد.

 
کلید واژه: LAMP، تکثير همدما، کاربردها، عوامل بيماري زا
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 754   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی