برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر ATP و ADP بر فعالیت تک کانال پتاسیمی راف اندوپلاسمیک رتیکولوم (RER) هپاتوسیت الحاقی در غشا دو لایه لیپیدی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: اشرف پور منوچهر*,الياسي افسانه,سپهري محمد,صغيري رضا
 
 *گروه فيزيولوژي و مرکز تحقيقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: مطالعه قبلي ما نشان داد کانال پتاسيمي در غشا RER وجود دارد ولي خصوصيات فارماکولوژيک آن ناشناخته است.تحقيقات نشان دادند ATP اثر مهاري بر کانالهاي پتاسيمي ميتوکندري دارد، بواسطه اهميت فيزيولوژيک و نقش اين کانالها در حفاظت سلولي و پاتوژنز بيماريها تعيين اثر نوکلئوتيدها بر کانال پتاسيمي RER اهميت دارد.
مواد و روشها: از روش ثبت تک کانال متعاقب الحاق آن در غشا دو لايه ليپيدي فسفاتيديل کولين
(PC) استفاده شد.استخراجPC با روشSingleton ، تشکيل غشا دو لايه ليپيدي در منفذ 250 ميکرون با روش Muller و استخراج RER مطابق متد Can صورت گرفت. ثبت فعاليت کانال با روش Single Channel Recording انجام و نتايج با متدNoise Free Markov's analysis  و بکمک نرم افزارClampfit9  آناليز گرديد.
نتايج: نتايج نشان دادندATP دوزهاي 5.2 ،251. و 25.0 ميلي مولار درولتاژ +40mV سبب مهار کامل کانال پتاسيمي گرديد ولي دوز 100µM آن احتمال باز بودن کانال را از 7.0 به 3.0 رساند اين اثر مهاري در ولتاژ0 mV  مشاهده نشد .ADP،2.5mM  نيز فاقد اثر بلوک کنندگي بر کانال مربوطه بود.
بحث: کانالهاي کاتيوني ارگانلهاي داخل سلولي با تنظيم اعمال سلولي و آپوپتوز مرتبط هستند. اين مطالعه نشان ميدهد
ATP بطور وابسته به دوز و وابسته به ولتاژ کانال مزبور را بلوک ميکند ولي ADP فاقد اين اثر مي باشد. مطالعات نشان مي دهند کانالهاي KATP در غياب Mg توسطATP  و ADP بطور مشابهي بلوک مي شوند ولي نتايج ما نشان داد کانال پتاسيمي غشا RER رفتار فارماکولوژيک متفاوتي دارد که اين امر حاکي از حضور احتمالي نوعي کانال پتاسيمي است که gating آن توسط عوامل متابوليکي کنترل شده و خود در تنظيم متابوليسم نقش دارد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 120  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی