برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مصرف دوزهای ضد درد مرفین در تزریق سیستمیک و موضعی بطور متفاوت بیان ژن G - پروتئین ها را در سطح نخاع موش صحرایی تغییر میدهد

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: عسكري نيره*,مهبودي فريدون,حائري روحاني سيدعلي,يارايي رويا,مقصودي نادر,كاظمي بهرام,احمدياني ابوالحسن
 
 *دانشکده زيست شناسي، دانشگاه تهران
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: استفاده از مرفين به عنوان شناخته شده ترين ضددرد موجود، سبب بروز تغييراتي در سيستم عصبي مي شود که نتايج ناخواسته اي چون تولرانس، وابستگي و ... را به دنبال دارد. از سوي ديگر گيرنده هاي اوپيوئيدي در انتهاي محيطي آوران هاي درد شناسايي شده اند و مصرف موضعي اوپيوئيدها مي تواند از طريق فعال کردن گيرنده هاي محيطي سبب تسکين درد گردد. مطالعه قبلي ما، نشان داده است که تزريق سيستميک مرفين بيان ژن زير واحد هاي G پروتئين ها را در سطح نخاع تغيير مي دهد. با توجه به اينکه تغييرات در بيان ژن ها مي تواند علت احتمالي اثرات ناخواسته مرفين باشد هدف از مطالعه حاضر مقايسه تغييرات بيان ژن G پروتئين ها در نتيجه تزريق دوزهاي ضد درد مرفين به صورت سيستميک و موضعي در سطح نخاع مي باشد.
روشها: اندازه گيري تغييرات بيان ژن ها با استفاده از روش
Real time PCR صورت گرفته است.
نتايج: نتايج نشان مي دهد که دوز ضد درد مرفين در تزريق سيستميک سبب افزايش بيان ژن
Gia شده است در حاليکه مصرف موضعي دوز ضد درد مرفين بر بيان ژن Gia اثري نگذاشته است. از سوي ديگر هر چند مصرف مرفين به صورت موضعي و سيستميک هيپر آلژزياي حرارتي ناشي از کاراژينان را کاهش داده است اما اثر بر بيان ژن Gia در سطح نخاع متفاوت بوده است. بررسي بيان ژن Ga هم نشان مي دهد که دوز ضد دردي موضعي بيان زير واحد Gia ناشي از کاراژينان را بيش از مصرف سيستميک کاهش داده است.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد که عليرغم اثر ضد دردي مرفين در هر دو روش مصرف سيستميک و موضعي، احتمالا مسيرهاي اعمال بي دردي يکسان نبوده است و تغييرات در بيان ژن ها در سطح نخاع نيز متفاوت مي باشد تغييرات در بيان ژن ها در سطح نخاع طي مصرف سيستميک مي تواند احتمالا زمينه ساز بروز تغييرات در سيستم عصبي گردد
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 81  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی