برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر تجویز طولانی مدت مورفین بر پاسخ نورونهای قشر حسی در موشهای صحرایی نر

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: آفرينش خاكي محمدرضا*,شيباني وحيد,عرب زاده سميه,شمسي زاده زرندي علي
 
 *مركز تحقيقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشكي كرمان
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه:تجويز طولاني مدت مورفين فرايند پردازش حسي اطلاعات را در سيستم عصبي تغيير مي دهد. در اين مطالعه با استفاده از تکنيک ثبت تک واحدي (Single Unit Recording) اثر تجويز طولاني مدت مورفين بر خصوصيات پاسخ نورون ها (از لحاظ بزرگي و تاخير پاسخ) در لايه هاي چهارم و پنجم ناحيه قشر بشکه اي (بارل) موشهاي صحرايي نر بالغ مورد برسي قرار گرفت.
مواد و روشها: از 27 موش صحرايي بالغ نژاد
Wistar با وزن 350-250 گرم استفاده شد. حيوانات به دو گروه مورفين  (n=14)و گروه سالين (n=13تقسيم شدند. سبيل كناري در زمان هاي 0،10،20،30،50،100 ميلي ثانيه به صورت توام و يا قبل از سبيل اصلي  به صورت مکانيکي کنترل شده خم مي شد. سپس از لايه هاي چهار و پنج ناحيه قشر بشکه اي (بارل) ثبت تک واحدي به عمل آمد.
نتايج: نتايج نشان داد تجويز طولاني مدت مورفين فعاليت خودبخودي را در لايه چهارم تغيير نمي دهد. در اين لايه بزرگي و تاخير پاسخ
ON نورونها در نتيجه خم نمودن سبيلهاي اصلي يا کناري تغيير نيافت. اما بزرگي پاسخ OFF نورونها در نتيجه خم نمودن سبيل کناري کاهش معني داري نشان داد. همچنين زمان تاخير OFF پاسخ نورون ها در نتيجه خم نمودن سبيل اصلي و کناري افزايش معني داري نشان داد. در لايه پنجم تجويز طولاني مدت مورفين هيچ گونه تغيير معني داري نشان نداد.
نتيجه گيري: نتايج ما نشان داد که تجويز طولاني مدت مورفين اثر مدولاتوري متفاوتي در لايه هاي چهارم وپنجم قشر بارل نشان مي دهد
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 62  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی