برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مهار پردردی ناشی از دوز بسیار ناچیز مورفین توسط استرس مزمن و نقش محور HPA

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: فريدوني مسعود,احمدياني ابوالحسن,سمنانيان سعيد,ملكي جوان محمدرضا
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

دوزهاي بسيار ناچيز مورفين (ULD) احتمالا از طريق سيگنالينگ Gs پروتئين پردردي القا مي کنند. مهار اين مسير منجر به مهارتحمل به بيدردي مورفين در دوزهاي معمول مي شود. استرس مزمن نيز مي تواند تحمل به بيدردي مورفين را مهار کند. تحقيق حاضر براي بررسي اثر استرس مزمن بر پردردي ULD (سيگنالينگ Gs) طرح شده است. موشهاي صحرايي نر بالغ (230-180 گرم) نژاد ويستار و روشTail Flick  براي سنجش آستانه درد استفاده شدند. براي استرس حيوانات انفرادي و روزانه مورد 5 دقيقه شناي اجباري در آب 20±1oc قرار گرفتند. آستانه درد 24 ساعت پس از پنجمين استرس و 30 دقيقه، يک، دو و سه ساعت پس از تجويز (1mg/kg i.p.) ULD سنجيده و با گروه کنترل مقايسه شد. گروه هاي آدرنالکتومي (ADX) و شم نيز بررسي شدند. دگزامتازون 2mg/kg i.p. به جاي استرس بکار گرفته شد. 24 ساعت پس از پنجمين استرس پردردي القا شد .(p<0.01) اما در همين زمان استرس مزمن پردردي ULD را مهار نموده و يک اثر بيدردي نيز القا شد. دگزامتازون اثر پردردي استرس را تقليد نمود (p<001) اما اثر مهاري بر پردردي مورفين نداشت. استرس مزمن در حيوان ADX نيز قادر به مهار پردردي مورفين نبود. تجويز 1mg/kg i.p. اسلتاميوير منجر به مهار اثر پردردي  ULDمي شود اما تجويز حاد و مزمن آن نتوانست پردردي ناشي از استرس شناي اجباري را مهار کند. بنابر اين احتمالا پردردي ناشي از استرس مربوط به فعاليت گلوکوکورتيکوئيدهاي آدرنال بوده و از فعال سازي سيگنالينگ Gs بهره نمي برد. احتمالا استرس مزمن بايد واجد اثر منفي بر مسير سيگنالينگ Gs باشد که قادر شده پردردي ناشي از ULD را مهار نمايد. براي اين اثر اخير به فعاليت کل محور HPA نياز است و شايد به عنوان مکانيسمي نيز براي توانايي استرس مزمن در مهار تحمل به بيدردي مورفين قابل طرح باشد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 58  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی