برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بازتاب حکمت ها و آموزه های اندرزین فارسی در گسترده ادب عربی عصر عباسی اول

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: بهاروند ولي*
 
 *گروه زبان و ادبيات عربي، دانشگاه شهيد چمران اهواز
 
عنوان همایش: كنگره بين المللي حكمت ناب
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  کانون فرهنگی مناجات
زمان:  1394دوره 1
 
چکیده: 

فرهنگ ايراني از ديرباز مايه شکوه و سربلندي ايرانيان بوده و آثاري گرانسنگ و انديشه هايي ارزنده را به پهنه ادب پيشکش نموده است. حکمت ها و اندرزهاي اين فرهنگ همواره همچون گنجي شايگان و فانوسي نور افشان فراروي دوستداران و شيفتگان آن بوده است. از آنجا که اين آموزه هاي اندرزين به مسائل گوناگوني پرداخته و پيوند تنگاتنگي با زندگي فردي و اجتماعي داشته و مايه خوشبختي انسان در زندگي دنيوي و اخروي بوده، نقش چشمگير و نيرومندي در زندگي روزمره ايرانيان داشته است. اين حکمت ها همچون جويباري به فرهنگ و ادب عربي عصر عباسي سرازير شد و مايه دگرگوني و پرباري اندرزهاي اين فرهنگ گرديد. در اين نوشتار، که به روش تحليلي -توصيفي است، نگارنده بر آن است تا شيوه هاي ورود حکمت هاي فارسي را به قلمرو ادب عربي عصر عباسي اول کاويده و جلوه هاي تاثيرگذاري اين آموزه ها را مورد بررسي قرار دهد. اين مقاله نشان مي دهد که آموزه هاي اندرزگونه فارسي به ياري عوامل گوناگوني همچون «فرايند ترجمه»، «موقعيت ومنصب دبيري»، «نقش شعوبيه» ،«عرب زبان شدن و برخورد مستقيم دو فرهنگ»، «واسطه هاي فرهنگي دوزبانه» و«معلمان و مربيان» وارد پهنه ادب عربي عصر عباسي اول گرديد و تاثير خود را در جلوه هايي چون «سادگي و روشني واژه ها»، «توجيه منطقي»، «ارتباط مفاهيم با يکديگر»، «پندگويي در قالب داستان»، «مشابه سازي» و «مقدمه سازي پيش از داستان» بر حکمت هاي عربي گذاشت.

 
کلید واژه: اندرزهاي فارسي، ادب عربي، عصر عباسي اول
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 87   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی