برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی روند راهبردی کتابخانه بر پایه آینده پژوهی فناوری اطلاعات به منظور ارائه چارچوب مفهومی مناسب

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: نقيبيان راهله السادات,رفيعي سميه,عيدي داوود
 
 
 
عنوان همایش: کنفرانس ملي آينده پژوهي، علوم انساني و توسعه
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  مرکز توسعه آموزش های نوین ایران (متانا)
زمان:  1394دوره 1
 
چکیده: 

از آن جا که ما در برهه زماني متغيري بسر مي بريم که نقش کتابخانه ها در نتيجه پيشرفت هاي حاصله در استفاده از فناوري و ارتباطات الکترونيکي دستخوش تغيير و تحول شده است، لذا نياز به پيشرفت در اين مسير، جدي ترين نياز کتابخانه هاست. پژوهش حاضر با هدف واکاوي و بررسي فعاليت هاي کتابخانه آستان قدس رضوي بر اساس فناوري هاي نوين اطلاعاتي که امکان ايجاد در کتابخانه ها را دارند، انجام شده است. بنابراين ساختار فناوري اطلاعات مورد نياز سازمان با توجه به زيرساخت هاي موجود، مشخص شده است و لزوم پياده سازي آن با توجه به پيشرفت هاي فناوري مورد بررسي قرار گرفته است. روش پژوهش پيمايشي و نوع آن کاربردي است تا بر اساس نتايج آن بتوان فناوري هاي قابل استفاده در کتابخانه ها را شناسايي کرد. جامعه پژوهش کتابداران کتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي هستند. ابزار گردآوري اطلاعات، پرسشنامه اي تهيه شده بر اساس مطالعات صورت گرفته و مرور منابع موجود در زمينه فناوري هاي نوين کتابخانه اي است. بر اساس نتايج به دست آمده، يافته ها نشان مي دهد ضرورت به کارگيري سيستم پيام کوتاه از طريق تلفن همراه در کتابخانه با ميانگين 4.8 از لزوم اجراي بيش تري نسبت به ديگر موارد برخوردار است و لزوم به کارگيري ويدئوکست و پادکست به ترتيب با 3.6 و 3.8 الزام اجراي کم تري دارند. در نتيجه الگوي به کارگيري فناوري هاي ذکر شده در پ‍‍ژوهش بدست آمد تا بدين وسيله بتوان در معماري سازماني کتابخانه هاي آستان قدس رضوي مورد استفاده قرار داد، و آينده فناوري کتابخانه ها را به سمت مطلوب پيش راند.

 
کلید واژه: فناوري اطلاعات در کتابخانه ها، راهبرد فناوري اطلاعات، آينده پژوهي فناوري
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 114   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی