برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مقایسه سبک های دلبستگی و تمایز یافتگی در دختران با نشانگان ضربه عشق و دختران عادی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: فرخي راد مريم,عارفي مختار*
 
 *گروه روانشناسي، دانشکده ادبيات و علوم انساني، واحد علوم و تحقيقات کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامي، کرمانشاه، ايران
 
عنوان همایش: کنفرانس ملي آينده پژوهي، علوم انساني و توسعه
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  مرکز توسعه آموزش های نوین ایران (متانا)
زمان:  1394دوره 1
 
چکیده: 

اين پژوهش به بررسي مقايسه سبک هاي دلبستگي و تمايز يافتگي در دختران با نشانگان ضربه عشق و دختران عادي پرداخت. جامعه اين پژوهش را دانشجويان دختر دانشگاه هاي استان کرمانشاه با دامنه سني 18 تا 28 سال را تشکيل مي دهند که به نوعي دچار شکست عشقي يا عاطفي شده اند و همچنين دختران عادي تشکيل مي دهند .حجم نمونه تعداد 200 نفر آزمودني (براي هر زير گروه 100 نفر) بود که به روش نمونه گيري هدفمند انتخاب شدند. در اين پژوهش از پرسشنامه هاي سبک دلبستگي بزرگسالان، خودمتمايزسازي و پرسشنامه ضربه عشق راس استفاده شد. يافته هاي پژوهش نشان داد که بين سبک هاي دلبستگي و تمايز يافتگي در دختران با نشانگان ضربه عشق و دختران عادي تفاوت معني داري ديده شد اين معني داري مبين اين است که حداقل در ميانگين يکي از مقياسها در بين دو گروه تفاوت معني داري وجود دارد. با توجه به يافته هاي پژوهش ميتوان نتيجه گرفت که سبک هاي دلبستگي و تمايز يافتگي از متغيرهاي مرتبط و پيش بين ضربه عشق اند که اين نکته مي تواند مورد توجه برنامه ريزي هايي در اين رابطه قرار گيرد.

 
کلید واژه: سبک هاي دلبستگي، تمايز يافتگي، نشانگان ضربه عشق
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 240   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی