برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

رابطه بین راهبردهای یادگیری، راهبردهای شناختی و فراشناختی با عملکرد تحصیلی در دانش آموزان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: شيرازي محمود,سرگلزايي مهراله*,جنابادي حسين
 
 *دانشگاه آزاد
 
عنوان همایش: کنفرانس ملي آينده پژوهي، علوم انساني و توسعه
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  مرکز توسعه آموزش های نوین ایران (متانا)
زمان:  1394دوره 1
 
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسي ارتباط بين راهبردهاي يادگيري با عملکرد تحصيلي دانش آموزان انجام شد. جامعه آماري اين پژوهش را کليه دانش آموزان پايه دوم متوسطه دبيرستان هاي عادي دولتي شهرستان هيرمند در سال تحصيلي 93-94 تشکيل مي دادند. دراين پژوهش تعداد 208 نفر به عنوان نمونه، با استفاده از روش نمونه گيري چند مرحله اي انتخاب ومورد تحقيق قرار گرفتند. ابزارهاي اندازه گيري در اين پژوهش ازپرسشنامه سياهه راهبردهاي يادگيري 86 سوالي (کرمي، 1381) استفاده شد. داده ها با استفاده از روش ضريب همبستگي پيرسون، تحليل رگرسيون چند گانه گام به گام و آزمون t براي گروه هاي مستقل مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت. نتايج پژوهش نشان داد که: (الف) فقط متغير راهبردهاي فراشناختي، پيش بيني کننده عملکرد تحصيلي مي باشد؛(ب)بين راهبردهاي يادگيري و عملکرد تحصيلي رابطه وجود دارد؛ (ج) بين راهبرد هاي يادگيري در دختران و پسران تفاوت وجود دارد.

 
کلید واژه: راهبردهاي يادگيري، عملکرد تحصيلي، راهبردهاي شناختي، راهبردهاي فراشناختي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 220   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی