برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

آزمون اثر جانشینی و مکملی مخارج دولت در کوتاه مدت و بلندمدت اقتصاد ایران

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: نقيبي محمد,سبحان وردي قهرمان*
 
 *گروه اقتصاد، واحد سلماس، دانشگاه آزاد اسلامي، سلماس، ايران
 
عنوان همایش: کنفرانس ملي آينده پژوهي، علوم انساني و توسعه
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  مرکز توسعه آموزش های نوین ایران (متانا)
زمان:  1394دوره 1
 
 
چکیده: 

سه ديدگاه کلي در اربطه با نقش مخارج دولت در تاثير مخارج بخش خصوصي وجود دارد، ديدگاه اول معتقد به اثر جانشيني مخارج دولت بر مصرف بخش خصوصي دارد، به نحوي که مخارج دولت منجر به کاهش مصرف بخش خصوصي مي شود، اما ديدگاه دوم معتقد به اثر مکملي مخارج دولت است، به نحوي که مخارج دولت منجر به افزايش مصرف بخش خصوصي مي شود، اين درحالي است که ديدگاه سوم معتقد به خنثي بودن اثر مخارج دولت بر مصرف بخش خصوصي دارد، اين مقاله در همين راستا به بررسي رابطه ميان مخارج مصرفي بخش خصوصي، مخارج دولتي و توليد ناخالص داخلي با استفاده از روش ARDL طي دوره 1392-1350 پرداخته است. نتايج بلند مدت و کوتاه مدت حاصل از برآورد مدل ARDL حاکي از تاثير مثبت مخارج دولتي سرانه و توليد ناخالص داخلي سرانه بر مخارج مصرفي سرانه بخش خصوصي است. بنابراين مخارج دولت در اقتصاد ايران، نقش مکملي مخارج مصرفي بخش خصوصي را دارد.

 
کلید واژه: متغيرهاي کلان، مخارج دولتي، بخش خصوصي، توليد ناخالص داخلي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 101   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی