برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر استراتژی های بازاریابی بر انجام ورزش های تفریحی بر اساس نظریه سطح تفسیری

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: شجاع زهره,مجلسي سهيلا
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي علوم ورزشي
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  شرکت زانيس آريا رايان، انجمن هم انديشان مبتکر ايران زمين
زمان:  1394دوره 2
 
چکیده: 

در سالهاي اخير، شعار ورزش براي همه، به صورت اصل بنيادي در اولويت برنامه هاي ورزشي اغلب کشورهاي جهان پذيرفته شده است که تحقق آن به افزايش کيفيت شيوه هاي زندگي، ميزان تفريح، شادابي و ارتقاء بهداشت و سلامتي افراد با تاکيد بر برنامه هاي گوناگون ورزشي است.
و هم چنين تلاش انسان هاي امروزي براي رسيدن به سبک زندگي سالم موجب گسترش و ترويج ورزش هاي تفريحي شده است، که مهارتهاي فردي ونمايشي آن براي آحاد جامعه از جذابيت خاصي برخوردار است اين نوع فعاليت ورزشي از توجه ويژه اي در بين مسوولين برخوردار است چون اين نوع فعاليت ورزشي مي تواند مردم بسياري را به سمت خود جلب کند و موجب ارتقاي سلامت و نشاط جامعه گردد. هدف اين پژوهش بررسي اثر کلي مدل روش هاي بازاريابي بر انجام ورزش هاي تفريحي بر اساس نظريه سطح تفسيري و تحليل اثر روش محصول بر بعد زماني، روش مکان بر بعد مکاني، روش ارتقاء بر بعد اجتماعي ( طبقاتي) و اثر روش هزينه بر اعتبار مي باشد
.
روش تحقيق: در اين تحقيق از ترکيبي از روشهاي تحقيق استفاده شده است. از روش اسنادي، کتابخانه اي، مصاحبه و دلفي براي تعيين اهداف تحقيق و شناسايي عوامل اثرگذار بر اثربخشي برنامه ها و سپس از روش توصيفي ـ تحليلي براي تبيين شاخصهاي اثربخشي استفاده شده است.
يافته ها: روش هاي محصول، مکان، ارتقا و هزينه روش ترکيبي بازاريابي کلاسيک بر ابعاد زماني، مکاني، اجتماعي و اعتبار فاصله رواني تاثير مي گذارد.
نتايج: به دلايل مختلف ورزش هاي تفريحي نتوانسته است توجه زيادي را درايران به خود جلب کند. اما ورزش هاي تفريحي همچنان نقشي مهم در ارتقاء وضعيت جسماني جامعه خوشحالي مردم دارد. با وجود اينکه، انجام ورزش هاي تفريحي پس از توسعه در سطوحي از جامعه و اقتصاد قابل اجرا خواهند بود، استفاده منطقي و علمي از روش هاي بازاريابي مي تواند فاصله رواني بين مشتريان و ورزش هاي تفريحي را کوتاه کرده، انها را آگاه ترساخته و بيشتر در ورزش هاي تفريحي درگير کند، سلامت آنها را بهبود بخشيده و صنعت ورزش هاي تفريحي در ايران را شديدا توسعه دهد.

 
کلید واژه: تئوري سطح تفسيري، راهبردهاي بازاريابي ورزشي، ابعاد رواني، ورزش هاي تفريحي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 97   pdf-file
 آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی