برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر مصرف مکمل کورکومین بر فعالیت SOD بافت کلیه در طول اجرای تمرینات استقامتی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: اميري بهاره,توفيقي اصغر,گرزي علي,حسيني فرزانه
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي علوم ورزشي
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  شرکت زانيس آريا رايان، انجمن هم انديشان مبتکر ايران زمين
زمان:  1394دوره 2
 
چکیده: 

پس از تمرين استقامتي شديد توليد راديکال هاي آزاد در بدن ورزشکاران استقامتي افزايش مي يابد. هدف اين مطالعه بررسي اثرات کورکومين بر فعاليت SOD بافت کليه در طول 8 هفته تمرين استقامتي در موش هاي صحرايي نر ويستار بود. 30 سر موش نر، پس از يک هفته آشناسازي به طور تصادفي به چهار گروه کنترل، کورکومين، استقامتي و استقامتي-کورکومين تقسيم شدند. تمرين استقامتي روي نوارگردان مخصوص جوندگان انجام شد. موش ها، کورکومين را به صورت تزريق داخل صفاقي دريافت کردند. فعاليت SOD با روش اسپکتروفتومتري سنجيده شد. داده ها توسط تحليل واريانس مورد بررسي قرار گرفت. نتيجه اين مطالعه نشان داد که تمرين استقامتي شديد فعاليت SOD را کاهش داد و کورکومين از کاهش فعاليت آنزيم SOD جلوگيري کرد. بر اساس يافته هاي اين مطالعه تمرين استقامتي شديد فشار اکسايشي را افزايش مي دهد و مکمل کورکومين مي تواند از فشار اکسايشي در طول تمرينات استقامتي جلوگيري کند.

 
کلید واژه: تمرين استقامتي شديد، مکمل کورکومين، ظرفيت آنتي اکسيداني SOD، بافت کليه
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 117   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی