برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی مقیاس اندازه گیری لذت، خودکارآمدی و حمایت اجتماعی فعالیت جسمانی در کودکان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: نيك روان احمد,كاشاني ولي اله,قلي زاده زهرا
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي علوم ورزشي
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  شرکت زانيس آريا رايان، انجمن هم انديشان مبتکر ايران زمين
زمان:  1394دوره 2
 
 
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر تعيين روايي و پايايي نسخه فارسي پرسش نامه اندازه گيري لذت، خودکارآمدي و حمايت اجتماعي فعاليت جسماني کودکان بود. بدين منظور، 300 نفر کودک ورزشکار (135 نفر پسر، 165 نفر دختر) بود، نسخه فارسي پرسش نامه اندازه گيري لذت، خودکارآمدي و حمايت اجتماعي فعاليت جسماني کودکان را، تکميل کردند. نتايج با استفاده از آمار توصيفي (ميانگين و انحراف استاندارد) و آمار استنباطي (تحليل عاملي تاييدي، آلفاي کرونباخ، ضريب همبستگي درون طبقه اي) مورد بررسي قرار گرفت. نتايج تحليل عاملي تاييدي حاکي از آن است که ميزان شاخص نيکويي برازش و نيکويي برازش تطبيقي بالاتر از 0.90 مي باشد که در اين پرسش نامه، چهار عامل تاييد شده است. علاوه براين نتايج ضريب آلفاي کرونباخ و ضريب همبستگي درون طبقه اي نشان داد که پرسش نامه لذت، خودکارآمدي و حمايت اجتماعي فعاليت جسماني کودکان داراي ثبات پاسخ دروني و زماني مناسبي است. بنابراين نسخه فارسي پرسش نامه لذت، خودکارآمدي و حمايت اجتماعي فعاليت جسماني کودکان از روايي و پايايي قابل قبولي در کودکان ورزشکار ايراني برخوردار است.

 
کلید واژه: لذت، خودکارآمدي، حمايت اجتماعي، فعاليت جسماني، کودکان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 110   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی