برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثير 12 هفته تمرين در آب بر قدرت عضلاني پايين تنه و تعادل پويا زنان سالمند سالم

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: آشتياني مقدم مهناز,گودرزي بيژن
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي علوم ورزشي
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  شرکت زانيس آريا رايان، انجمن هم انديشان مبتکر ايران زمين
زمان:  1394دوره 2
 
 
چکیده: 

هدف از انجام اين تحقيق بررسي تاثير 12 هفته تمرين در آب بر قدرت عضلاني پايين تنه و تعادل پويا زنان سالمند مي باشد. در اين مطالعه نيمه تجربي که به شيوه ميداني انجام شد، 30 نفر داوطلب زن سالمند سالم 50 تا 70 سال که پانزده نفر به عنوان گروه کنترل و پانزده نفر براي گروه تجربي به صورت تصادفي و هدفمند انتخاب شدند. گروه تجربي 12 هفته و هر هفته 3 جلسه و هر جلسه 70-60 دقيقه در تمرينات شرکت کردند. پروتکل تمريني شامل 15-10 دقيقه گرم کردن، تمرينات هوازي در آب (18 تا 25 دقيقه راه رفتن با شدت 60-50 حداکثر اکسيژن مصرفي)، تمرينات استقامتي در آب (30-20 دقيقه) و 5 دقيقه سرد کردن در آب بود. سپس قدرت عضلاني را با آزمون نشست و برخاست بر روي صندلي و تعادل پويا را با آزمون بلند شدن زمان دار (TUG) بررسي شدند. نتايج آزمون t نشان داد تفاوت معناداري بين پيش آزمون گروه تجربي با پيش آزمون گروه کنترل وجود ندارد. با توجه به عدم تفاوت معناداري بين پيش آزمون گروه تجربي و گروه کنترل به مقايسه ميانگين اين متغيرها در قبل و بعد از مداخله تمرينات در آب پرداختيم. که نتايج حاصل از t وابسته نشان داد 12 هفته تمرين در آب توانسته است بر قدرت عضلاني پايين تنه و تعادل پوياي زنان سالمند تاثير معني دار بگذارد. نتايج اين تحقيق بيان ميکند فعاليت ورزشي باعث بهبود قدرت عضلاني پايين تنه و تعادل پويا زنان سالمند مي شود و در کل بهبود به روند زندگي آنها مي بخشد.

 
کلید واژه: قدرت عضلاني، تعادل پويا، تمرينات هوازي در آب، تمرينات استقامتي در آب
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 281   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی