برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

پاسخ های کلیوی و فوق کلیوی بازیکنان فوتسال به یک جلسه فعالیت هوازی پیشرونده

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: پايدار علي,پارسه عابد,موسوي عاليه
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي علوم ورزشي
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  شرکت زانيس آريا رايان، انجمن هم انديشان مبتکر ايران زمين
زمان:  1394دوره 2
 
چکیده: 

هدف از انجام اين پژوهش، بررسي پاسخ هاي کليوي و فوق کليوي در تغييرات الکتروليت ها و هورمون آلدوسترون سرم و ادرار بازيکنان فوتسال بعد از يک جلسه فعاليت هوازي پيشرونده بود. براي اين منظور 15 نفر از مردان فوتساليت شهرستان منوجان با ميانگين سن 25.53±3.96 سال و ميانگين قد 171.8±6.04 سانتيمتر و ميانگين وزن 61.15±8.93 کيلوگرم و شاخص توده بدني 20.69±2.42 کيلوگرم بر مترمربع به صورت هدفمند از بين داوطلبين شرکت در پژوهش انتخاب شدند. فعاليت هوازي مورد نظر آزمون هوازي بالک ور بود که بر روي نوارگردان انجام شد. نمونه خون آزمودني ها قبل و بلافاصله بعد از فعاليت هوازي و همچنين نمونه ادرار24ساعته آزمودني ها قبل و بعد از فعاليت هوازي جمع آوري شد. جهت مقايسه ميانگين متغيرهاي تحقيق در پيش آزمون و پس آزمون از آزمون T همبسته استفاده شد. سطح معني داري در تجزيه و تحليل آماري 0.05 در نظر گرفته شد. نتايج تحقيق نشان دهنده افزايش معني دار غلظت سديم سرم (p=0.00)، عدم تغيير معني دار در غلظت پتاسيم سرم (p=0.090)، افزايش معني دار کلسيم سرم (p=0.00) و افزايش معني دار غلظت آلدوسترون سرم (p=0.00)، کاهش غير معني دار سديم ادرار (p=0.772)، عدم تغيير معني دار پتاسيم ادرار (p=0.952)، افزايش معني دار کلسيم ادرار (p=0.01) و عدم تغيير معني دار غلظت آلدوسترون ادرار (p=0.185) بعد از يک جلسه فعاليت هوازي پيشرونده بود. از اين تحقيق مي توان نتيجه گرفت تغييرات غلظت الکتروليت ها و هورمون آلدوسترون سرم بازيکنان فوتسال بعد از يک جلسه فعاليت هوازي پيشرونده در محدوده طبيعي بوده ودر صورت تغيير شرايط محيطي، شدت يا مدت فعاليت ممکن است تغييرات بيشتر در تعادل الکتروليت هاي سرم يا دفع ادراري الکتروليت ها و هورمون آلدوسترون مشاهده شود.

 
کلید واژه: کليه، فوق کليه، فعاليت هوازي پيشرونده، فوتسال
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 65   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی