نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر برگزاری مسابقات ورزشی منطقه ای در توسعه منطقه میزبان (مطالعه موردی مسابقات برگزار شده در شمال غرب کشور)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: سالك مينا*
 
 *
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي علوم ورزشي
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  شرکت زانيس آريا رايان، انجمن هم انديشان مبتکر ايران زمين
زمان:  1394دوره 2
 
چکیده: 

هدف اين پژوهش، شناسايي تاثير برگزاري مسابقات ورزشي منطقه اي در شمالغرب کشور مي باشد که اين تاثيرات در شش بعد صنعت توريسم، حمل و نقل، اشتغال، درآمد و رفاه، فرهنگ و زير ساختها در جامعه ميزبان، مطرح و مورد بررسي قرار گرفته است. اين پژوهش از لحاظ هدف، تحقيقات کاربردي- اکتشافي است و از لحاظ روش استنتاج، توصيفي- تحليلي به شيوه پيمايشي است. جامعه آماري اين پژوهش از استانهاي شمالغرب کشور انتخاب شدند. در جمع آوري داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گرديد. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمونهاي همبستگي پيرسون و مقايسه ميانگين استفاده شده و با نرم افزار spss 22 مورد تحليل قرار گرفتند. نتايج پژوهش حاکي از تاييد 6 فرضيه مذکور مي باشد به اين معنا که با توجه به ضرايب همبستگي بدست آمده، برگزاري مسابقات ورزشي منطقه اي موجب ارتقاء فرهنگ، افزايش درآمد و رفاه و همچنين رونق صنعت توريسم در جامعه ميزبان در اولويتهاي ابتدايي، و افزايش کسب و کار حمل و نقل، افزايش اشتغال و ارتقاء و بهبود زيرساختها در جامعه ميزبان در اولويتهاي دوم قرار ميگيرند.

 
کلید واژه: مسابقات ورزشي، همبستگي پيرسون، گردشگري، توسعه منطقه ميزبان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 247   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی