برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثير يک دوره تمرين آب درماني بر قدرت فلکشن و اکستنشن شانه کودکان فلج مغزي هميپلژي

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: نعيمي سميه,گودرزي بيژن,نبوي سيدمسعود
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي علوم ورزشي
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  شرکت زانيس آريا رايان، انجمن هم انديشان مبتکر ايران زمين
زمان:  1394دوره 2
 
 
چکیده: 

هدف از اين پژوهش بررسي تاثير تمرينات اب درماني بر قدرت، عضلات فلکسور و اکستنسور شانه در کودکان فلج مغزي بود. اين پژوهش شامل 30 کودک پسر 8 تا 12 ساله از شهر اصفهان بود که به مدت 1 تمرين ورزشي و کاردرماني نداشتند. از بين آنها 20 نفر انتخاب وبه طور تصادفي در دو گروه تجربي و کنترل قرار گرفتند. پيش آزمون از قدرت عضلات، از هر دو گروه بعمل آمد، سپس گروه تجربي، تحت تمرينات اب درماني به مدت دوماه قرار گرفته پس از اتمام پروتکل اب درماني موردنظر پس آزمون به عمل آمد. براي تنظيم داده ها از آمار توصيفي و تحليل داده ها از آمار استنباطي استفاده شده است. براي بررسي توزيع طبيعي داده ها از آزمون کولموگروف-اسميرنف، آزمون t براي تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق استفاده شد. نتايج نشان داد که اب درماني تاثير معني داري بر قدرت عضلات قدرت فلکشن، اکستنشن شانه دارد.
نتيجه گيري: ورزش درماني در آب مي تواند به عنوان يک روش موثر و مفيد جهت تقويت عضلات اندام فوقاني در کودکان فلج مغزي مورد استفاده قرار گيرد.

 
کلید واژه: آب درماني، قدرت عضلات اندام فوقاني، فلج مغزي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 151   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی