نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارتباط ذهن آگاهی و هوش هیجانی با تحلیل رفتگی ورزشی بازیکنان لیگ های بسکتبال مردان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: وطن خواه رضا,شيبك محمدعلي,كمنداني مهرداد
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي علوم ورزشي
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  شرکت زانيس آريا رايان، انجمن هم انديشان مبتکر ايران زمين
زمان:  1394دوره 2
 
چکیده: 

تحقيق حاضر با هدف تعيين ارتباط بين ذهن آگاهي و هوش هيجاني با تحليل رفتگي ورزشي بازيکنان ليگ هاي بسکتبال مردان در فصل مسابقات 94-1393 انجام شده است. شرکت کنندگان در اين تحقيق 88 مرد بسکتباليست ليگ حرفه اي و ليگ هاي دسته يک و دو کشور (با ميانگين سني 25.8) بودند. پژوهش، با استفاده از روش تحقيق همبستگي انجام شد. ابزارهاي مورداستفاده تحقيق شامل پرسشنامه تحليل رفتگي ورزشکاران رادک و اسميت، پرسشنامه هوش هيجاني ورزشي شوت و همچنين مقياس ذهن آگاهي ورزشي بود، که پايايي ابزارها با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ و روايي آن به روش تحليل عاملي مورد تاييد قرارگرفته است. داده ها با استفاده از آزمون هاي رگرسيون چند متغيره و ضريب همبستگي پيرسون تحليل شدند. يافته هاي اين تحقيق نشان داد که بين تحليل رفتگي و هوش هيجاني همبستگي منفي معنادار و همچنين بين تحليل رفتگي و ذهن آگاهي نيز همبستگي منفي معنادار وجود دارد.

 
کلید واژه: ذهن آگاهي، هوش هيجاني، تحليل رفتگي ورزشي، بسکتبال
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 99   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی