برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

کاوشي در چگونگي تاثير مدرنيسم در داستان رئاليستي معاصر

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: تديني منصوره*
 
 *دانشکده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه آزاد اسلامي ايران، واحد رامهرمز، ايران
 
عنوان همایش: همايش بين المللي نوآوري و تحقيق در هنر و علوم انساني
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه سفیران فرهنگی مبین
زمان:  1394دوره 1
 
 
چکیده: 

در اين جستار داستان بلند «پرنده من» اثر فريبا وفي تحليل و نقد مي شود. براي اين کار پس از تحليل مهم ترين عناصر اين داستان، با توجه به سبک واقعگرايانه اثر، به تاثيرات مکتب مدرنيسم در داستان رئاليستي توجه مي شود. نتيجه اين که مانند اغلب داستان هاي واقعگرايانه جديد از شيوه هاي اوليه واقعگرايي فاصله گرفته و از برخي شيوه هاي نگارش مدرن بهره مي برد. اغلب اين داستان ها حداقل يک يا چند مختصه مهم و اصلي مدرنيسم را در خود دارند و هر چند نمي توان آن ها را مدرن و زيرمجموعه مکتب هاي دوره مدرنيسم قرار داد، اما با واقعگرايي اوليه بسيار متفاوت هستند و در مورد آنان مي توان از رئاليسمي نو سخن گفت. در نقد و بررسي اين اثر، همچنين نکاتي از منظر روانشناسي، مسايل اجتماعي، مشکلات زنان و مهاجرت مطرح شده است و از منظر زيبايي شناسي نيز، به نکات و عناصر ادبي، همچون کارکردهاي نمادين برخي عناصر و استفاده از آرايه هاي ادبي مانند تشبيه، استعاره، متناقض نما، تشخيص، جناس و ايهام توجه شده است.

 
کلید واژه: پيرنگ، زاويه ديد، زمان غيرخطي، ناقهرمان، مدرنيسم
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 58   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی