نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

مدل بررسی پذیرش شبکه های اجتماعی و سبک زندگی با نقش واسطه ای سرگرمی ادراک شده از شبکه های اجتماعی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: اخبارفر ذوالفقار,فيروزي محمدرضا
 
 
 
عنوان همایش: همايش بين المللي نوآوري و تحقيق در هنر و علوم انساني
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه سفیران فرهنگی مبین
زمان:  1394دوره 1
 
چکیده: 

اين پژوهش با هدف بررسي مدل پذيرش شبکه هاي اجتماعي مجازي (سهولت استفاده، سودمندي ادراک شده) و سبک زندگي با نقش واسطه اي سرگرمي ادراک شده از شبکه هاي اجتماعي دانش آموزان دبيرستاني شهر شيراز انجام گرفت. بدين منظور از روش پژوهش همبستگي استفاده شد. جامعه آماري اين مطالعه 115000 نفر از دانش آموزان مدارس شهر شيراز بودند، که 388 نفر از آنها به روش نمونه گيري خوشه اي تصادفي به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند و داده هاي مورد نياز با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته شبکه هاي اجتماعي و پرسشنامه سبک زندگي LSQ هنجاريابي شده عابدي و همکاران جمع آوري گرديد و با استفاده از روش آماري همبستگي و تحليل مسير مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد که پذيرش شبکه هاي اجتماعي مجازي (سهولت کاربرد ادراک شده، سودمندي ادراک شده) و سبک زندگي رابطه مثبت و معنادار دارد. همچنين سرگرمي ادراک شده از شبکه هاي اجتماعي مجازي به عنوان متغير واسطه اي در اين ميان نقش مثبت و معناداري دارد.

 
کلید واژه: سهولت استفاده، سودمندي ادراک شده، سرگرمي ادراک شده، شبکه هاي اجتماعي مجازي، سبک زندگي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 307   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی