نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بازاریابی اسلامی به عنوان بازاریابی کلان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: عسگرنژادنوري باقر*
 
 *گروه مديريت و اقتصاد، دانشکده علوم انساني، دانشگاه محقق اردبيلي، اردبيل، ايران
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي اقتصاد، مديريت و فرهنگ ايراني اسلامي
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه پیشگامان فرهیختگان فرهنگ و اندیشه ولیعصر
زمان:  1394دوره 2
 
چکیده: 

هدف: هدف اين مقاله طرح و توسعه ديدگاهي مجزا در ارتباط با پژوهش هاي بازاريابي اسلامي از طريق ترکيب الگوي اسلامي و نظريه بازاريابي کلان مي باشد.
طرح و روش و رويکرد: مقاله حاضر از نوع پژوهش هاي مفهومي مي باشد که بر مبناي تفکر عقلاني و انعکاس در مورد تفاوت ها در مورد مفهوم بازاريابي و نقشي است که بازاريابي در جامعه ايفا مي کند
.
نتايج: يافته هاي اين مقاله نشان دهنده برخي تشابه هاي موجود در بين اهداف نظام بازاريابي کلان و بازاريابي کلان اسلامي است و پيشنهاداتي را به پژوهشگران آتي در مورد بررسي دور نماي منحصر به فرد برخي از موضوعات در زمينه ها و حوزه هاي خاص ارائه مي دهد
.
محدوديت ها و استدلال هاي ضمني پژوهش: ويژگي هاي بازاريابي کلان اسلامي راه هاي جديدي را براي پژوهش آتي باز خواهد کرد و پژوهشگران را از ديدگاه نظري نسبت به پيش فرض هاي مربوط به هستي شناسي و معرفت شناختي که زيربناي مطالعات بازاريابي محسوب مي شوند، حساس تر خواهد نمود. محدوديت پژوهش حاضر اين است که تا بدين جا، امکان ظهور بازاريابي کلان اسلامي به عنوان رشته اي مجزا فراهم نشده است. به علاوه، پژوهش در مورد موضوعات واقعي بازاريابي کلان در حوزه متون اسلامي بسيار پراکنده مي باشد.
استدلال هاي عملي:صاحب نظران و مديران مسلمان مي بايست توجه داشته باشند که ابزارها و اهداف بازاريابي در صورتي بهتر درک خواهند شد که ديدگاه وسيع تري در مورد تاثير و نتايج بازاريابي بر روي جامعه وجود داشته باشد. با اتخاذ ديدگاه بازاريابي کلان اسلامي، جامعه، نهادهاي اجتماعي، ذينفعان تجاري و مديران، فرصت مناسب تري براي مشارکت جهت حداکثرسازي تحقق برنامه هاي مرتبط با حسنه (و يا به عبارت ديگر تعالي و برتري) به دست خواهند آورد
.
نوآوري و ارزش: نوآوري اصلي اين مقاله عبارت از معرفي و مشخص کردن ويژگي هاي زمينه نسبتا جديد در تحقيقات بازاريابي مي باشد.

 
کلید واژه: جامعه، بازاريابي اسلامي، بازاريابي کلان، ابزارها و اهداف بازاريابي، بازاريابي خرد
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 238   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی